Torna

Departament de Cultura

MAP TEATRE

La Direcció General de Cultura, dins el projecte de Foment de la Cultura i del Patrimoni, ha de donar accés a la cultura, en el seu vessant més formatiu, a tota la ciutadania de les Illes Balears i ha de mantenir i incrementar el pressupost i les accions per apropar la cultura al món educatiu, als joves i a la ciutadania.

Atès això i per tal de potenciar l’aprenentatge i el foment de les arts escèniques i la música als centres educatius, des de la Direcció General de Cultura volem, conjuntament, amb la Direcció General de Primera Infància i atenció a la diversitat, continuar amb el projecte de MAP Teatre per secundaria i com a novetat també per a primària,

MAP és un projecte d’intervenció als centres educatius per ajudar a desenvolupar l’expressió artística com a vehicle de comunicació i comprensió dels éssers humans, tant en l’àmbit de l’educació formal com en la no formal.

També és l’acrònim resultant de les sigles de tres verbs conjugats en imperatiu per tal de donar als alumnes el protagonisme del seu propi aprenentatge:

MOTIVA’T com a motor per engegar el projecte amb la creació d’unes Jornades de Formació.

ACCIONA’T com a taller de creació i experimentació amb l’arribada dels especialistes al centre.

PROJECTA’T com espai de trobada i cloenda per a compartir amb els altres centres els resultats obtinguts.


En això creiem i per això treballam: PER UN MÓN EDUCATIU MÉS TEATRAL

Què ès MAP?

     MAP Teatre (Dossier)

MAP Teatre curs 20-21

MAP Teatre curs 21-22

MAP Teatre curs 22-23

MAP Teatre curs 23-24