LA TÈCNICA DE NAVEGACIÓ A VELA LLATINA A LES ILLES BALEARS I PITIÜSES

I JORNADES TÈCNIQUES

INTRODUCCIÓ

D’acord amb la Llei 18/2019 que té per objecte regular la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo, difondre’l i investigar-lo, s’han d’aplicar mesures de salvaguarda i dur a terme accions que tenguin com a objectiu dinamitzar, revitalitzar, comunicar, difondre, promocionar, fomentar, protegir i transmetre a les noves generacions aquest patrimoni.


La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, per mitjà de la Direcció General de Cultura, juntament amb el Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears han organitzat les Jornades Tècniques.


El Consell Assessor, en la reunió de 17 de desembre de 2020, amb la finalitat d’identificar les manifestacions del patrimoni cultural immaterial comunes a les quatre illes, va acordar la celebració de les Jornades Tècniques. S’ha previst un cicle de jornades que es duran a terme al llarg dels anys 2021 i 2022.


Les Jornades Tècniques són un fòrum de reflexió i debat sobre el patrimoni cultural immaterial en què els experts en les diferents matèries aportaran els informes i estarà obert a la participació de persones i comunitats portadores. Així mateix, tenen l’objectiu d’impulsar la declaració de béns d’interès cultural compartit per les quatre illes (BICIMCO).


Les I Jornades Tècniques sobre la tècnica de navegació a vela llatina a les illes Balears i les Pitiüses es varen dur a terme des de Palma i de manera virtual el 20 de maig de 2021.