El Protectorat de fundacions de caràcter cultural és un òrgan de la Conselleria de Fons Europus, Cultura i Universitat creat per disposició del Decret 35/2011, d'11 de novembre, pel qual es confereix a les conselleries l'exercici del protectorat de les fundacions que tinguin finalitats fundacionals vinculades amb la cultura en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Les funcions del Protectorat són vetllar per:

• a)  L'exercici correcte del dret de fundació

• b)  La legalitat en el funcionament de les fundacions

• c)  El compliment efectiu de la voluntat del fundador

 

Aquestes funcions de caràcter general es concreten, entre altres, en els tràmits i procediments següents:

  • - Informes relatius a la constitució de noves fundacions
  • - Revisió dels plans d'actuació
  • - Revisió dels comptes anuals
  • - Informes de no oposició a modificacions estatutàries
  • - Informes relatius a l'extinció i/o fusió de les fundacions

La normativa bàsica vigent en matèria de fundacions és la següent:

  • Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (AE)
  • Reial decret 1337/2005, d'11 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de fundacions de competència estatal (AE)
  • Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat (AA)
  • Decret 13/2013, de 6 de juny, pel qual es confereix a les conselleries l'exercici del protectorat de les fundacions en l'àmbit de les Illes Balears (AA)

(AE: àmbit estatal; AA: àmbit autonòmic)

 

L'oficina del Protectorat es troba a:

Conselleria de Turisme, Cultura i Esports

Departament de Cultura

C/ Almudaina, 4. Ca n'Oleo

07001 Palma

 

La persona responsable és:

Andreu Vidal de la Iglesia

Cap de servei de Cultura

andreuvidal@dgcultur.caib.es

Tel. 971 176545 Ext. 62194

 

Al web del Registre Únic de Fundacions de la Conselleria de Presidència es poden trobar instruccions per fer els diferents tràmits, així com models de documents relatius al procediment.