Torna

Canvi Climàtic

  

Factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears 

  

  

  

Per què es publiquen els factors d'emissió


    

1. En data 1 de gener de 2022 entra en vigor el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni.


2. Els subjectes indicats en l’article 2.1 del Decret 48/2021 estan obligats a la inscripció de la seva petjada de carboni de l’any natural N-2, sent l’any N l’any en curs.


3. D’acord amb l’article 8.7 del Decret 48/2021, el Govern de les Illes Balears, mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic, ha de determinar els factors d’emissió per a la conversió de les dades de l’activitat en valors d’emissió per a la seva publicació a la Seu Electrònica de la conselleria i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

   

Factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears durant l’any 2021


  

       


 

Factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears durant l’any 2020


PDF Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual s’aproven els factors d’emissió per quantificar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de les Illes Balears durant l’any 2020

   


     

Pàgina Web

Podeu trobar més informació sobre factors d'emissió de contaminants emesos a l'atmosfera al següent enllaç de la secció d'atmosfera.