c

Clean Energy for EU Islands

c

La iniciativa "Clean Energy for EU Islands” neix de la declaració política que varen signar, el maig  de 2017, la Comissió Europea i 14 estats membres a Malta. L’objectiu d’aquesta iniciativa és accelerar la transició energètica dins les més de 2.700 illes europees, en les quals habiten més de 15 milions de persones; sorgeix per la necessitat de donar resposta als reptes als quals han de fer front les illes europees en el seu procés de descarbonització de l’economia i crear un marc a llarg termini per ajudar les illes a crear la seva pròpia energia de manera sostenible i al menor cost possible mitjançant:

  • uns objectius concrets i ambiciosos per al 2030
  • el  suport financer als projectes d’energia neta perquè es puguin implementar en aquests territoris sempre que creïn ocupació local, empoderament comunitari i que donin suport al creixement en els àmbits turístic, agrícola, peixater i altres sectors econòmics importants en les illes mitjançant preus d’energia local més baixos.

Existeix un Secretariat que dona assistència tècnica a les illes per preparar els seus plans de transició energètica. Actualment, el Secretariat està gestionat per Climate Alliance, REScoop.eu i 3E, amb el suport especial de l'Institut Tècnic d'Educació de Creta, l'Oficina d'Energia i Medi Ambient d'Aeroe i la Universitat de les Illes Balears (a través del LINCC- Laboratori Interdisciplinari de Canvi Climàtic – Pau de Vilchez).

El 18 de febrer de 2019, 26 illes s’adhereixen al repte de desenvolupar i publicar les seves Agendes de transició energètica neta. En una primera fase, sis illes (a Espanya, La Palma)  ho faran durant l'estiu de 2019. Les altres 20 illes ho faran abans de l'estiu del 2020. A Espanya, hi participen, a més de La Palma, A Illa de Arousa, Mallorca, Menorca i Eivissa.

A principis d’abril de 2019 Menorca va ser la primera illa en publicar el seu full de ruta per a la transició energètica, amb el nom “Menorca 2030: full de ruta per a la descarbonització” .

 

 

Agenda per a la transició d’energia neta (ATEN)


L'Agenda de la transició de l’energia neta (Clean Energy Transition Agenda o CETA en anglès) és un full de ruta estratègic del procés de transició cap a l’energia neta. Està dissenyat per la comunitat local, per a la comunitat local.

Els plans, els fulls de ruta i les agendes per definir vies de descarbonització poden existir en moltes formes. La metodologia desenvolupada pel Secretariat, estableix uns requisits mínims perquè un pla estratègic de transició energètica sigui considerat una ATE:  Consta d’almenys dues parts, una part que descriu la situació actual de l’illa[1] i una segona part que parteix d’un escenari futur de descarbonització de l’illa[2].

El Secretariat recomana una sèrie de passos en el desenvolupament de l’ATEN a l’illa:

  • Pas 1:  Crear l’equip de transició (grup impulsor i dinamitzador)
  • Pas 2:  Mapejar la dinàmica de les illes
  • Pas 3:  Desenvolupar els camins de transició de les illes
  • Pas 4: Seguiment del procés i difusió dels resultats

 

[1] La part I inclou com a mínim: una descripció general de la geografia, l’economia i la població, una descripció del sistema energètic actual, almenys cobrint calefacció, refrigeració, generació d’electricitat, transport a l’illa i transport cap a i des de l'illa, un mapatge d'interessats que cobreixi els actors locals: autoritats, organitzacions comunitàries, empreses locals, escoles i acadèmics rellevants per al procés de transició, una anàlisi de la política i la regulació que engloba el pla.

[2] La part II inclou com a mínim: una descripció de la governança del procés de transició, una declaració de visió que cobreix tota l’illa, la identificació i descripció dels pilars principals del procés de transició que cobreixi, com a mínim, la generació d’electricitat de calefacció, refrigeració, del transport a l’illa i del transport cap a i des de l'illa, una estratègia de seguiment