Torna

Canvi Climàtic

 

Suggeriments en la lluita contra el canvi climàtic


Assecadora 

A les nostres latituds i durant moltes èpoques a l'any la roba estesa a l'aire lliure, patis o galeries, se seca amb facilitat, especialment si la rentadora l'ha centrifugat bé. Per això, normalment, no caldria utilitzar l'assecadora a excepció de comptades ocasions. Si ens plantegem comprar-ne una, analitzem si realment ens convé o no tenint en compte les afirmacions anteriors, i si finalment ens decidim a comprar-la i vivim a una zona a on hi ha subministrament de gas natural (gas canalitzat) demanem informació sobre les assecadores a gas. Aquestes assecadores tenen un comportament millor des del punt de vista ambiental que les elèctriques, tot i que aquests puguin ser de classe A.           

Rentavaixelles

Quan volguem comprar-ne un, demanem a la botiga que sigui de la classe energètica A o superior, tant pel consum d'electricitat com d'aigua. Aquests aparells, tot i ser un poc més cars, resulten més econòmics a la llarga per que estalvien electricitat i aigua. També pensem en la possibilitat d'un rentavaixelles biotèrmic. Tenen dues entrades d'aigua: una per freda i un altre per calenta. Això evita que el propi aparell escalfi l'aigua i la pren de la instal·lació d'aigua calenta de la llar. Té interès quan la font energètica de l'ACS (aigua calenta sanitària) és el gas i/o energies renovables, però necessiten que els hi arribi l'aigua calenta. Estudiem sempre les indicacions del fabricant. Si les seguim, segur que obtindrem un millor resultat. Per exemple, és molt important posar-lo en marxa quan sigui prou ple, si no desaprofitarem l'electricitat, l'aigua i el detergent.

Gelera i/o congelador

Si volem comprar un aparell d'aquests tipus, demanem a la botiga que sigui de la classe energètica A o superior. Aquests aparells, tot i ser un poc més cars, resulten més econòmics a la llarga perquè el seu consum d'electricitat és molt més baix. Estudiem amb deteniment les indicacions del fabricant de l'aparell. Si les seguim, segur que obtindrem un millor resultat. Per exemple, és molt important no introduir les coses calentes,. Tot el calor que podriem perdre de forma natural fins a assolir la temperatura ambient defora, l'haurà d'extreure la gelera.

Rentadora

Quan haguem de comprar una rentadora, demanem a la botiga que ens mostrin models de la classe A o superior, tant referents al consum d'energia com d'aigua. Els aparells d'aquestes classes, tot i ser un poc més cars, resulten més econòmics a la llarga perquè el seu consum, d'electricitat i aigua és molt més baix. Si la roba no és molt bruta, podem rentar en fred o a temperatura baixa, estalvairem l'energia necessària per escalfar-la i obtindrem un resultat equivalent en la roba.  També és molt important posar-la en marxa només quan estigui prou plena, si no desaprofitem l'electricitat, l'aigua i el detergent. Estudiem bé les indicacions del fabricant de la rentadora. Si les seguim, segur que obtindrem un millor resultat.

 

Aire condicionat

Primer val la pena considerar si realment és necessària aquesta instal·lació. Si l'edificació està d'acord amb la normativa vigent i s'han introduït solucions bioclimàtiques, o la llar està emplaçada a la muntanya o a vorera de la mar, segurament amb una circulació natural i/o ventiladors, n'hi hagi prou per obtenir un bon confort. Si decidim realitzar-la i la zona a condicionar és menor que la de calefacció (només interessa a certs espais), tenim dues solucions: equips evaporadors (només recomanables a zones relativament seques) o bomba de calor d'alta eficàcia. Si ha de tenir la mateixa extensió, tenim dues aproximacions: un únic sistema amb una sola font energètica o bé dos sistemes separats. En ambdós casos, fem un repàs dels diferents tipus d'instal·lacions i fonts energètiques i demanem pressuposts i consell de tècnics qualificats.

Cuina de gas

Des de un punt de vista energètic i d'emissions no convé utilitzar l'electricitat per a usos tèrmics directes, per tant, és millor cuinar amb gas natural o amb un combustible de font renovable. Igual raonament és aplicable al cas del forn, tot i les avantatges que pot presentar del del punt de vista d'alguns usuaris. De tota manera, la importància d'utilitzar o no forn elèctric dependerà de la freqüència d'ús que se'n farà. Quan cuinem recordarem certes regles:

- Triar el cremador a utilitzar en funció de la mida de l'olla, cassola o paella que utilitzarem.

- Al posar una olla o cassola al foc, cal tapar-la per que no es perdi calor, i un cop l'aigua bull, reduir la intensitat de la flama sense que s'arribi a perdre'l.

Calefactor de gas

Si hem de fer una casa nova o estem plantejant una reforma d'una existent, fem un repàs dels diferents tipus d'instal·lacions i fonts energètiques per la calefacció. Si no és el cas, al menys podrem saber alguna cosa més cara al futur. En principi la font energètica ideal per a la calefacció seria la biomassa residual o el gas natural, com en el cas de l'aigua calenta sanitària. Però, ateses les grans diferències entre els edificis, els règims d'ocupació de la llar, de la zona geogràfica o del microclima, del grau de disponibilitat de les fonts energètiques del pressupost disponible, és impossible assenyalar una solució per recomanar. També recordem que hi ha instal·lacions amb solucions de calor per l'hivern i de fred per l'estiu.
Mirem que hi ha al mercat i demanem ofertes a instal·ladors professionals d'aquelles que creguem més indicades, en les que s'hi valorin els cost d'inversió de manteniment periòdic i del cost mensual previst de combustible.

Cisterna de bany

Quan tirem de la cadena, no sempre necessitam buidar tot el dipòsit per aconseguir arrossegar el dipositat. L'ideal és disposar de dos nivells: total o parcial. Hi ha dispositius en el mercat que permeten fer aquesta distinció i es poden adaptar a molts models ja existents de WC. Si no tenim instal·lat aquest sistema, demanem a una botiga especialitzada o al vostre lampista si és possible canviar el dispositiu de la vostra cisterna. Si no, una altre solució és reduir el volum total de la cisterna, normalment no calen tants litres de capacitat ni en el pitjor dels casos. Això és fàcil de fer introduint una ampolla plena, una totxana o un altre element similar dins de la cisterna.

Residus de la llar

Sortosament les diferents administracions locals ja fan anys que promouen la separació en origen dels residus. A la nostra comunitat això es materialitza en que molt a prop de la nostra llar hi podem trobar contenidors específics per a diferents tipus de residus: paper, vidre, envasos i rebuig, més el de matèria orgànica en certes zones de tipus rural. Si volem col·laborar en aquesta molt important tasca de preservació del medi ambient, cal que separem a casa nostra aquests quatre tipus diferents de residus i que disposem del lloc pertinent per depositar-los transitòriament. Si encara no el tenim, mirem de trobar una solució per aquests quatre tipus de contenidors i cercar pautes de comportament per que s'utilitzin correctament.

Consum racional d'aigua
Com sabem, el millor sistema d'estalvi és evitar el seu consum, i ho podem aconseguir adoptant un hàbit o consum diferent. Si utilitzem normalment la banyera per la higiene personal plantegem-nos canviar-la per la dutxa, d'aquesta forma obtindrem un important estalvi d'aigua i de l'energia per escalfar-la. També la freqüència és un costum que ens podem replantejar. De vegada un excés de neteja pot ocasionar problemes de pell, consultem al metge de capçalera o l'especialista sobre el nostre cas.
Pensem cada quan canviem la roba de bany, no cal rentar-la quan encara és prou neta. Si ho considerem, estalviarem aigua i energia i també ens durarà més aquesta roba.

Desplaçaments amb el nostre vehicle

Sempre o fem o ho hauríem de fer, però en el cas d'utilitzar el vehicle privat, cal esmerçar-se més en organitzar les sortides minimitzant el seu nombre i en conseqüència els quilòmetres recorreguts. Si es pot, concentrem en un sol viatge els desplaçaments que tinguem pendents de fer, organitzem l'itinerari per fer-lo més curt i aprofitem, si ve de pas, per dur a reciclar o reutilitzar alguna cosa de les que tenim guardades.

Alternatives a molts desplaçaments

Si a prop del nostre domicili venen articles que necessitem, plantegem-nos anar a aquests establiments, ho poden fer a peu i probablement tardarem menys temps.
També, des d'un punt de vista del respecte al medi ambient, els productes fabricats en el nostre entorn són els que més hauríem considerar en comparació amb als que provenen d'altres zones o països. Així afavorirem l'economia local.
Tinguem present que les tecnologies de la informació i les comunicacions (telefonia, videoconferència, correu electrònic, internet, etc.) ens permeten fer cada vegada més, consultes, gestions i fins i tot compres, des de casa o en general de forma remota. Si les utilitzem evitarem o minimitzarem els desplaçaments.

Il·luminació natural a les habitacions

A l'hivern la llum natural i la directa són positives per que aporten calor i eviten l'encesa de la il·luminació artificial, que a més és de menor qualitat, per tant, de dia les cortines interiors no les han de aturar massa. A l'estiu cal fer el contrari, és molt important disposar, per la part de fora, d'una protecció (persianes, tendals, etc.) que aturi llum directa del sol.
És convenient pensar amb millorar l'aïllament utilitzant finestres amb doble vidre. Si les volem canviar considerem aquesta possibilitat. També i lligat amb la cerca de cortines adients per les finestres, hi ha diferents tipus de tractaments que es poden aplicar als vidres per afavorir el seu comportament tèrmic i a la llum solar.

Il·luminació natural a la sala

A l'hivern, la llum natural i la directa són positives, des d'un punt de vista tèrmic per que aporten calor, i a més eviten l'encesa de la il·luminació artificial, que és de menor qualitat. A l'estiu cal fer el contrari, és molt important disposar per la part de fora d'una protecció que aturi la llum directa del sol. També és interessant millorar l'aïllament utilitzant finestres amb doble vidre. Si considerem que convé fer una renovació d'aquests elements  aprofitem per que siguin d'aquests tipus. Al mateix temps i lligat a l'elecció de les cortines, hi han al mercat diferents tipus de tractaments pels vidres que afovereixen el seu comportament respecte a la llum del sol, val la pena demanar informació al respecte.

Als passadissos

Els passadissos són llocs de trànsit en els quals només necessitem el llum per uns instants, però el que pot passar és que els llums restin oberts. Per evitar-ho hem de ser conscients d'aquest problema i agafar l'hàbit de tancar-los. Un automatisme que ens pot ajudar a solucionar-ho són els detectors de moviment, que accionen els llums al passar i els tanquen al cap d'uns segons. Una altra solució pot venir estudiant la geometria de la llar i aconseguint que des del menor nombre de punts de llum es pugui donar una il·luminació (programada i amb llums de baix consum) suficient com a per realitzar amb seguretat el trànsit pel passadís i certes dependències. Ara bé, caldrà estudiar-ho a cada pas i amb cura, per no caure en una situació de més consum de la que partíem!

Il·luminació exterior

Tant a les terrasses com al jardí necessitem veure-hi quan no hi ha llum natural. Però cal analitzar quan, com i que volem realment il·luminar per racionalitzar la despesa d'energia. Valorem si hi ha raons suficients per mantenir els llums encesos de forma més o menys permanent. Si ens decantem afirmativament, al menys que sigui per a llocs molt concrets i limitats. En aquests llocs intentem reduir al mínim les necessitats (per exemple il·luminant només a ras de terra) i podrem considerar la utilització de llums solars, o bé de bombetes "led" amb un programador o detector crepuscular. Si a certs punts encara necessitem més nivell de llum, estudiem bé la freqüència d'utilització  que es necessita, instal·lem un detector de moviment, o bé un programador horari i llums de baix consum.

Aixetes dels banys

Un important objectiu o hàbit mentre ens rentem les dents o les mans, o ens dutxem és tancar oportunament l'aixeta quan no necessiten l'aigua. Si no ho fem així, bona part no la utilitzem i es perd. Les aixetes monocomandament (monomando) ajuden a incorporar aquest hàbit més fàcilment. Si sabem que no haurem de repetir l'operació manual de barreja, no suposarà cap esforç tancar-la mentre ens ensabonem. Si les que tenim no són d'aquest tipus, plantegem-nos la possibilitat de canviar-les. Una altra manera d'ajudar a l'estalvi d'aigua són les aixetes termostàtiques. Són indicades per la dutxa, dons mantenen la temperatura de sortida de l'aigua que un vol de fora automàtica, independentment dels canvis de cabdal i temperatura a les conduccions d'aigua. Consultem una tenda especialitzada i valorem si val la pena.

Dispositius economitzadors d'aigua al bany

Aquest dispositius anomenats perlitzadors, atomitzadors, etc., barregen aire amb l'aigua mitjançant la pròpia pressió de la xarxa, reduint així el cabal real pel mateix temps i confort d'ús. Són d'aplicació a les aixetes dels rentamans i també de les piques en general. En el cas de les dutxes és a on té encara més interès pel cabal d'aigua que es consumeix. Actualment hi ha molts tipus de "peres" que incorporen aquest sistema. Comprovem si disposem d'aquests dispositius a les aixetes i si no, consultem a una botiga especialitzada que ens proposarà la millor solució pell nostre cas. Finalment recordem que l'estalvi en aigua calenta redueix també el consum d'energia del escalfador corresponent, sigui elèctric, de gas o qualsevol altra font d'energia.

Les aixetes i dispositius economitzadors a la cuina

Un important hàbit a incorporar en el procés d'escurar o d'altres és d'anar tancant l'aixeta quan no necessiten l'aigua. Si no ho fem així, bona part no s'utilitza i es perd. Les aixetes monocomandament ('monomando') ajuden a acostumar-se a aquest hàbit més fàcilment, si se sap que no s'haurà de repetir l'operació de barreja de l'aigua freda i la calenta, no suposarà cap esforç, tancar-la. Per tant, si la que tenim no és d'aquest tipus plantegem-nos canviar-la. Els dispositius economitzadors d'aigua (perlitzadors, atomitzadors, etc.) barregen aire amb l'aigua mitjançant la pròpia pressió que té la xarxa, reduint el cabal real pel mateix temps i confort d'ús.
Comprovem si disposem d'aquest dispositiu a l'aixeta i si no, consultem a una botiga especialitzada que ens proposarà la millor solució pel nostre cas.

Temperatura de l'aigua calenta

Si necessitem una determinada temperatura d'ús de l'aigua calenta, és millor que l'escalfador corresponent treballi a una temperatura ajustada a aquesta, si no, caldrà barrejar-la amb molta de freda, i el excés de temperatura al que l'ha sotmès l'escalfador és energia que no feia falta gastar.
Comproveu la temperatura de consigna que teniu al termóstat del vostre escalfador d'aigua calenta. La temperatura, si és un sistema sense acumulació hauria la més propera a la d'ús. Si té acumulació, lògicament haurà de ser superior a la del cas anterior. De tota manera, cal fer proves per determinar el punt de consigna suficient per permetre un confort i qualitat amb el mínim de consum d'energia.

Cotxe

Si hem de canviar de cotxe, fixem-nos en las característiques mediambientals de cara a l'elecció. És ja obligatori indicar el consum cada 100 km i les emissions de CO2 corresponents. Es pot demanar també, però encara no és obligatori, la classificació energètica comparativa, un etiquetatge similar als electrodomèstics. A més, ja es poden adquirir vehicles híbrids que tenen dos motors: un convencional de benzina i un elèctric amb bateries. Aquests vehicles consumeixen quasi la meitat. Uns factors determinants en el consum i emissions reals són: con s'utilitza el vehicle i com es condueix. Si seguim els consells dels propis fabricants i d'entitats que han realitzat estudis al respecte, conduirem d'una forma més eficient des del punt de vista energètic. No hem de oblidar consultar amb el servei tècnic del fabricant i fer un bon manteniment del vehicle.

Racionalitzar la neteja de la roba

El consum energètic i de l'aigua dels processos de rentat són importants, cal que analitzem si actuem d'acord amb el que pensem que és correcte. Fem un poc de autocrítica. La roba del llit i la de vestir s´han de rentar, naturalment, però sempre i quan sigui bruta, tacada, faci mala olor o hagi estat en contacte directa amb la pell moltes hores. Comprovem-ho sempre i no posem a rentar roba sense saber si realment ho necessita. Desprès de fer-los servir durant un dia, no tindrà la mateixa necessitat de rentar-se un mitjó o una samarreta, que una camisa, polo o jersei.

A les vacances

De primer, el tipus d'estada o allotjament afecte de forma diferent al medi ambient, tant des del punt de vista dels recursos emprats en la seva construcció com de l'energia necessària per mantenir-lo en funcionament. Per exemple: no és el mateix anar a un càmping, que a una casa de hostes, a un hotel senzill o a un gran hotel de luxe. És bastant fàcil saber el resultat que tindria una valoració des del punt de vista que ens ocupa. Els mitjans de transport també es diferencien molt en el seu grau d'impacte mediambiental, especialment en el de les emissions de CO2. Si ens anem a prop o fem servir el transport públic, no és el mateix que anar amb avió a un lloc lluny. Entre ambdós extrems hi podem trobar mota gama de possibilitats. 

Espai per dexailles

És difícil trobar espai dins les llars per a tots els contenidors que permeten fer la separació dels residus. Si disposem de garatge amb un espai lliure o un petit armari, el podem utilitzar per ubicar alguns dels contenidors per dexailles o residus menys habituals. Podríem destinar un espai pels elements que no podem llençar als 4 típics contenidors del barri, com són els medicaments, piles, equips electrònics, metalls, etc., pels quals s'haurà d'anar a algun punt verd, dexailleria o lloc específic. També podrem guardar temporalment elements per reutilitzar nosaltres mateixos, com fustes, caixes, bosses..., o, per lliurar-los a circuits de segona mà (centres o organitzacions de reutilització o a algú que tingui un lloc a un "mercadet") a on se'ls reutilitzaran.

Residus més especials

Recordam que també hi ha altres residus amb els que cal tenir una especial cura, per exemple, runa, ciments, pintures, els quals no es poden dipositar a certes deixalleries o punts verds, si no que cal lliurar-los a un centre de tractament que probablement cobri per acceptar-los. Per tant, cal estar informat per endavant quan haguem d'escometre tasques o feines que els generin. En quant als residus voluminosos que normalment no podrem dur amb el nostre cotxe, recordem que l'ajuntament probablement ens proporcionarà una recollida domiciliaria.

Les 3 R

Per que les nostres activitats tinguin el menor impacte ambiental és important que parem atenció i ens responsabilitzem del recorregut de tots els articles que comprem o passen per les nostres mans i, conseqüentment, posem en marxa actuacions concretes per minimitzar el seu impacte. Es poden sintetitzar en les famoses 3 Rs: reduir, reutilitzar i reciclar. Recomanacions:
a. Procurem fer nosaltres mateixos alguns processos de reutilització i reciclatge.
b. El que no puguem reutilitzar, lliurem-lo a un circuit extern per que ho facin allà. El que no puguem reciclar, lliurar-lo als contenidors corresponents, punts verds o dexailleries.

c. Sabent o sent conscients dels problemes posteriors que ens suposaran els articles que adquirim, introduïm canvis en els nostres hàbits de compra per minimitzar-los (comprar articles sense envasos, anar a comprar amb una senalla, etc.).


Productes de neteja
Molts dels productes de neteja que comprem (pràcticament tots) els podríem elaborar nosaltres mateixos, més o menys fàcilment, a partir d'uns ingredients bàsics. Els fabricants de productes comercials de neteja utilitzen aquests mateixos components, però també d'altres perillosos tant des del punt de vista de la salut  com el medi ambient. A més, també hi ha una tendència comercialment interessada en oferir una gamma excessiva de productes suposadament especialitzats, que des d'un punt de vista racional, pràctic i mediambiental  són qüestionables, generant una quantitat enorme d'envasos de plàstic.
Per compensar aquesta situació, sense pretendre arribar a un hipotètic ideal, seria bo aprofundir al respecte, consultar informació sobre productes alternatius als comercials, inclús, com fabricar-ne  a casa i, conseqüentment, introduir canvis progressius damunt aquest tema a la nostra llar.

Molt paper imprès és innecessari

Avui en dia gràcies als ordinadors i internet, molta informació no cal que sigui impresa, dons la podem tenir igual en format electrònic. Si coneixem les noves tecnologies aprofitem-les, i si ja tenim la informació o documentació en format electrònic considerem innecessari reproduir-la en paper. Demanem als nostres proveïdors que actuïn amb aquest criteri, que no es enviïn tant de paper i el substitueixen per informació en format electrònic. Quan hem d'imprimir o escriure alguna cosa, si utilitzem el paper per les dues cares només en necessitarem la meitat. És molt elemental, però tenim hàbits adquirits que no ens replantegem de tant en tant. També, si ja el tenim imprès per una sola cara el podem guardar i reutilitzar-lo posteriorment per l'altra.

Ascensor

Aquest equipament juga un paper important als edificis fins fer se imprescindible, com en el cas de persones delicades de salut, etc. No obstant això, en altres circumstàncies la seva utilització té poca o nul·la justificació i cal fer una mica de reflexió. Tan acostumats estem a utilitzar-lo, que moltes vegades el demanem, l'esperem i l'agafem per pujar només un o dos pisos, perdent temps, la possibilitat de fer un poc d'exercici i consumint energia quan no hagués fet falta. Si sabem que la seva funció principal és l'elevació de les persones i coses, ens podríem preguntar ¿per què el fem servir per davallar? Finalment, aprofitem els viatges i siguem més sociables..., si veiem que ve algú per pujar esperem-lo.

Consum d'electricitat a l'escala comunitària

Si a l'edifici tenim una instal·lació de llums d'escala ben optimitzada consumirem menys electricitat. Per això, cal que mirem si els llums que romanen oberts moltes hores, per exemple, els de l'entrada, són de baix consum. Mirem també si hi ha un automatisme de temporització que les apaga desprès d'un temps raonable i si, dependent de la grandària de l'edifici, hi ha establert algun tipus de sectorització, es a dir, si quan prenem un interruptor s'encenen els llums només de la zona a on som, o bé tots indiscriminadament. Si contestam que no en algun d'aquest casos, o be no ho tenim clar, seria bo contactar amb l'electricista encarregat del manteniment i comentar-l'hi les característiques de la instal·lació elèctrica de l'escala.

Comptadors individuals

Molts edificis no tenen instal·lats comptadors individuals per a cada llar. Està demostrat que aquesta situació té unes conseqüències negatives de cara a l'estalvi, a part de qüestions d'equitat que també cal considerar. Per això, és molt recomanable canviar aquest sistema i, a certes poblacions, la inversió necessària és en part subvencionada. Un dels casos més comuns és el dels comptadors d'aigua. També a molts edificis amb calefacció central, tot i el seu potencial interès per la millor eficiència, no tenen una mesura del consum de calor individualitzat per a cada llar. Aquests comptadors mesuren les tèrmies (una unitat de calor) que consumeix cada llar.
Si estem en qualsevol d'aquestes circumstàncies, demanem informació, comentem-lo i plantegem el tema a la propera reunió de comunitat de veïns.

Les plantes i l'hortet

Tan si tenim una terrassa com si podem gaudir d'un jardí, a l'hora de triar les plantes que volem que hi visquin (a part de qüestions d'estètica i gusts particulars), cal considerar les necessitats hídriques que tenen i en general la seva adequació a la climatologia. Si decidim en base a aquestes consideracions trobarem en les plantes autòctones una alternativa més natural, còmoda, econòmica i respectuosa amb el medi ambient.
També podem plantejar-nos la possibilitat de conrear algun tipus de producte hortícola. Si tenim una terrassa es poden posar unes jardineres especials i, si disposem d'un jardí, ja podríem aproximar-nos a una certa autosuficiència. Trobarem informació sobre horts urbans per internet i hi ha associacions i organitzacions que fan cursets. 

El rec i el compostatge

Si disponem d'una terrassa o d'un jardí, val la pena plantejar-se adquirir un compostador o bé arranjar un racó per aquesta funció.  Trobarem informació per internet i a tendes especialitzades. Amb un compostador, les restes del jardí o l'hort més algunes de la casa es poden reciclar, amb la qual cosa reduirem el volum dels residus que generem a la llar i aprofitarem el compost produït com adob per les plantes.
Recordem que el sistema de rec més eficient i còmode, si tenim moltes plantes i sobre tot si tenim un hort, és el de goteix. Podem demanar informació sobre aquest sistema als establiments especialitzats.

Iniciatives mediambientals

Tot i no tenir una responsabilitat directa, sí que poden influir en aquests àmbits fora de la llar desenvolupant una postura proactiva. Moltes empreses, encara que no tinguin instal·lacions que les obliguin a entrar en el Pla Nacional d'Assignacions d'Emissions, es plantegen iniciatives envers la problemàtica mediambiental, incorporant objectius voluntaris de reducció d'emissions i plans de gestió ambiental. Si fem feina en una d'aquestes empreses, la nostra col·laboració i implicació serà necessària, i si no, ens podem documentar al respecte i suggerir, mitjançant els mecanismes que corresponguin a cada cas, la de l'empresa a on treballem en aquestes iniciatives.
També molts centres educatius, ja s'han implicat amb programes com l'Agenda 21 Escolar, en les quals hi poden col·laborar. Si no ho han fet encara, la nostra contribució principal seria plantejar la idea al centre.

Cap a la feina i l'escola

Les diferències a efectes d'emissions entre els sistemes de transport són molt gran, i com aquests desplaçaments es fan durant molts de dies a l'any la repercussió que tenen en el total resulta considerable. Si tenim la sort de ser a una distància favorable per anar a peu, aprofitem-ho, la nostra butxaca i la salut ho notaran.
Si no és tan a prop, podríem arribar-hi amb bicicleta amb les mateixes avantages. Si ho desconsiderem, estudiem alternatives com són el transport públic o compartir el vehicle particular. Ho podem organitzar amb els companys de feina i/o pares d'altres nins, reduirem les despeses i emissions proporcionalment al nombre de participants. Els transports públics, tot i no ser potser la solució més ràpida, presenten avantatges que convé valorar com la tranquil·litat i temps per petites activitats: pensar, llegir, telefonar i fer conversa...

La dieta mediterrània
Aquest tipus d'alimentació té el reconeixement de tots els estaments dietètics del món. És un patrimoni cultural que cal valorar i aprofitar-se de les seves virtuts per la nostra salut. Atès que pertanyem a aquest àmbit regional és una sort que els productes que la composen siguin al costat nostre. Analitzem tot això i intentem basar la nostra alimentació en els productes locals. S'ha de tenir en compte que el fet de consumir un producte de fora del nostre territori suposa una  despesa energètica -i per tant, unes emissions de gasos d'efecte hivernacle- pel fet de transportar-ho. A més, si els comprem procedents d'agricultura ecològica, és a dir conreats sense prodcutes químics generalment derivats del petroli, respectarem més el medi ambient.
Estudiem aquest tema, analitzem quins són els productes alimentaris que comprem, d'on venen i valorem decisions futures  al respecte.
* Font: Agenda personal contra el canvi climàtic 2009
   Conselleria de Medi Ambient
Altres suggeriments inclosos dins les campanyes de consienciació de la Direcció General sobre el canvi climàtic     PDF  A l'hivern...a casa de bon grau! (GESA i Conselleria de Medi Ambient)