Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud d'autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les coves ZEC

El Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven 5 plans de gestió de determinats espais protegits Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears, conté el Pla de gestió Natura 2000 de coves, l’àmbit d’aplicació del qual es correspon amb les 30 cavitats declarades ZEC a partir de l’aprovació del pla de gestió esmentat.

El Pla de gestió Natura 2000 de coves estableix, en el seu apartat 6.2, el règim d’usos compatibles o autoritzables indicant que l’accés a les coves per realitzar activitats d’espeleologia i d’investigació científica és una activitat autoritzable.

Els models de sol·licitud i de declaració responsable de bones pràctiques a presentar per sol·licitar l'autorització són els següents:

PDF Formulari sol·licitud espeleologia

PDF Model declaració responsable espeleologia

Model DECLARACIÓ RESPONSABLE bones pràctiques .docx Model declaració responsable espeleologia (docx)

Per veure el procediment d'autorització per a realitzar activitats espeleològiques a les ZEC clicau aquí.

En la tramitació de la sol·licitud d'autorització es diferencien 3 supòsits depenent de quina cova es tracti.

- Si es tracta d'una de les següents coves ubicades al Paratge Natural de la serra de Tramuntana:

 • Cova des Bufador des Solleric
 • Cova de les Meravelles
 • Cova des Corral des Porcs
 • Cova de Cal Pesso
 • Cova de Can Sion
 • Cova Morella
 • es Bufador de Son Berenguer
 • Cova de Can Millo o de Coa Negrina
 • Cova Avenc de Son Pou
 • Cova dels Estudiants

En aquest cas s’ha de tramitar la sol·licitud a través del Servei d’Espais Naturals i el procés per poder tramitar la sol·licitud és el que es troba al següent enllaç: Autorització per realitzar activitats als espais natural protegits.

Per a més informació sobre els espais naturals protegits pot escriure a: autoritzacions@dgmambie.caib.es.

- Si es tracta d'una cova inclosa al Pla Balcells:

 • Cova de ses Rates Pinyades
 • Cova de sa Guitarreta
 • Cova d’en Bessó
 • Avenc d’en Corbera

En aquest cas s’ha de tramitar la sol·licitud a través del Servei de Protecció d'Espècies.

Per a més informació pot escriure a: especies@dgcapea.caib.es.

- Si es tracta d'una de les altres coves incloses al pla de gestió Natura 2000 no indicades en els supòsits anteriors sinó en el següent llistat:

 • Cova de sa Bassa Blanca
 • Cova de Canet
 • Cova dels Ases
 • Cova des Coll
 • Cova d’en Passol
 • Cova des Pas de Vallgornera
 • Cova de Can Bordils
 • Cova des Diners
 • Cova del Dimoni
 • Cova de sa Gleda
 • Cova des Pirata
 • Cova des Pont
 • Cova de Llenaire
 • Cova Nova de Son Lluís
 • Cova des Drac de Cala Santanyí
 • Cova des Rafal des Porc

En aquest cas les activitats d'espeleologia i investigació científica requereixen la Resolució d'autorització de la direcció general competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 i es tramiten a través del Servei de Planificació al Medi Natural.

Excepcionalment, la Direcció General competent en espais protegits Xarxa Natura 2000 pot autoritzar la pràctica l'espeleobusseig recreatiu o esportiu i científic en relació a l'afecció ambiental sobre la ZEC, sense perjudici d'altres autoritzacions necessàries i del compliment de la resta de la normativa sectorial que li sigui d'aplicació.