Torna

Xarxa Natura 2000

La Xarxa Natura 2000 en xifres

Actualment hi ha declarats 169 espais protegits Xarxa Natura 2000 a les Illes Balears, que ocupen el 29 % de tota la superfície terrestre.

La distribució per illes dels LIC, ZEPA i ZEC és la següent:

ÀMBIT GEOGRÀFIC ZEC ZEC/ZEPA LIC LIC/ZEPA ZEPA
ILLES BALEARS 88 22 16 12

31

MALLORCA

65

10 4 5 23
MENORCA 13 5 8 6 5
EIVISSA

5

5* 4 1

2

FORMENTERA

5

2 -

-

1

*El ZEC i ZEPA de Ses Salines d'Eivissa i Formentera inclou les dues illes. A efectes d'estadística, s'ha inclòs com a espai dins d'Eivissa, tot i que inclou teritori de les dues illes Pitiüses.

Les superfícies de LIC/ZEC i ZEPA en hectàries, sense solapaments entre les diferents figures de Xarxa Natura 2000, són les següents:

ÀMBIT GEOGRÀFIC (ha)

Superfície

insular

Superfície  XN2000 total

XN2000

terrestre

% XN2000 sobre superfície insular

XN2000

marina*

ILLES BALEARS 498.478 253.114 143.932 29 109.182
MALLORCA 363.570 168.744 99.848 27 68.896
MENORCA 69.475 44.152 30.539 44 13.613
EIVISSA I FORMENTERA 65.432 40.218 13.545

21

26.673

*D'àmbit autonòmic.