Torna

Xarxa Natura 2000

Recovering, Experiencing and BOOsting ecoTourism in the WestMED área  

Ecoturisme per impulsar el desenvolupament sostenible de les zones costaneres de WestMed

La direcció general d’Espais Naturals i Biodiversitat col·labora amb l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per tal de fomentar la implementació del Sistema de Reconeixement de la Sostenibilitat del Turisme de Natura (SRSTN) en espais Xarxa Natura 2000 de Mallorca, a través del projecte REBOOT MED. Aquest projecte està finançat pel programa EMFAF - European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund -, Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura (FEMPA) 2021-2027 que dona suport a la política pesquera comú de la UE, la política marítima de la UE i la agenda de la UE per a la governança internacional dels oceans.

REBOOT MED és un projecte de 24 mesos que té per objectiu fomentar la col·laboració publico-privada per co-definir plans d’acció d’economia blava per a la recuperació del sector turístic, així com afavorir l’ecoturisme i el turisme sostenible a 10 àrees pilot de 6 països WestMed: Marroc, Tunísia, Mauritània, Espanya, Itàlia i França.

REEBOT MED s’executa a partir de 3 pilars:

1) Foment de la competitivitat i sostenibilitat dels ecosistemes de turisme costaner i marítim a través de grups locals i d’intercanvis organitzats en col·laboració amb la iniciativa WestMed.

2) Foment d’un desenvolupament sostenible basat en recursos locals per a un creixement sostenible, donant suport a les PIMES turístiques, comunitats costeres i grups sensibles com emprenedores, joves en atur, start ups, etc. per a que actuïn com a agents del canvi en repensar el turisme costaner.

3) Les lliçons apreses es compartiran i capitalitzaran a nivell dels països WestMed.

L'objectiu transversal de REBOOT MED és donar suport a la implementació d’una estratègia conjunta del WestMed per al desenvolupament d'una economia sostenible a la conca mediterrània per tal de generar creixement, crear llocs de feina i oferir un millor entorn de vida a les poblacions mediterrànies i als ecosistemes turístics.

Les actuacions realitzades en el marc del projecte a les Illes Balears han estat:

Creació d’una mesa de treball permanent entre Turisme i Medi Ambient, per promoure l’adhesió de les empreses de turisme de natura al SRSTN, identificant les bones pràctiques ambientals per tipologia d’activitats.

-  Reunió de coordinació amb representants de l’Associació d’Ecoturisme d’Espanya.

Intercanvi d’experiències amb la resta de socis del projecte.

-  Celebració d’una jornada professional d’ecoturisme a les Illes Balears, dia 31 de maig de 2023, als Jardins d’Alfàbia.

Convocatòria per donar suport no financer al sector privat a través d’accions de mentoring a la creació i desenvolupament de productes i serveis turístics d’ecoturisme i d’activitats relacionades amb el turisme de natura a les Illes Balears. La convocatòria està oberta fins el 19 de juliol. Els candidats que vulguin beneficiar-se poden emplenar el següent formulari electrònic.

Per a més informació dels socis del projecte podeu pitjar aquí.