Torna

Xarxa Natura 2000

Una experiència pilot: el cas de Pitiüses

L'any 2018, en el marc de la tramitació dels plans de gestió Natura 2000 de Pitiüses, el Servei de Planificació del Medi natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear inicia una col·laboració amb el GEN-GOB per a la realització de tallers participatius dels plans de gestió Xarxa Natura 2000 de Illots del Llevant d'Eivissa i Formentera. En aquests tallers es diagnostica la necessitat d'avançar cap a una gestió participativa dels espais protegits, especialment els d'àmbit marí.

Fruit d'aquesta col·laboració, l'any 2021 les entitats GEN-GOB, SOLDECOCOS i la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear signen l'Acord de Custòdia Marina. Aquest acord propícia i promou la intervenció dels agents implicats en totes les fases d'elaboració dels plans de gestió Xarxa Natura 2000 de competència autonòmica. Com a resultat d'aquest procés i el desenvolupament de l'acord, neix la Mesa de Custòdia Marina de Formentera.

L'any 2022, la Mesa de Custòdia Marina de Formentera s'incorpora a les experiències demostratives i innovadores relacionades amb la governança en els espais marins protegits de la Xarxa Natura 2000, dins del projecte LIFE INTEMARES, coordinat per la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea, i que té a WWF entre els seus socis.