Llista d'espècies

Directiva Hàbitats

  • Annex II: Espècies d'Interès Comunitari
  • Annex IV: Espècies animals i vegetals d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta
  • Annex V: Espècies animals i vegetals d'interès comunitari la recollida de les quals en la naturalesa així com la seva explotació pot ser objecte de mesures de gestió

Directiva d'aus

Tal com s'indica a la Directiva Hàbitats, les espècies i hàbitats que duen asterisc (*) indica que són prioritàries.