PORN i PRUG en tramitació

Des del Servei de Planificació al Medi Natural, a més d'elaborar els Plans de Gestió dels espais protegits Xarxa Natura 2000 també s'elaboren els instruments de planificació i gestió dels espais naturals protegits (parcs, paratges i reserves naturals), que són els Plans d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i els Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG).

Els instruments que actualment es troben en tramitació són (clicant a sobre pot accedir al seu estat):