Torna

Xarxa Natura 2000

I Taula de Custòdia Marina de Formentera

La I Taula de Custòdia Marina del Pla de Gestió XN2000 de Formentera, organitzada pel GEN-GOB en col·laboració amb el Servei de Planificació al Medi Natural de la Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat, de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, del Govern de les Illes Balears, el Consell de Insular de Formentera i WWF, es celebrà a Formentera el 14 de novembre de 2022. 

Comptà amb el suport de la Fundació Marilles i la facilitació del taller la dugueren a terme SOLDECOCOS i la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del projecte LIFE INTEMARES, que compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea.

Aquesta Taula s'emmarca en el projecte “La mar, una responsabilitat compartida”, finançat per la Fundació Marilles, que té per objectiu millorar la governança en el medi marí de les Pitiüses.

L’objectiu principal del taller va ser establir d’una forma participada el funcionament de la Taula de Custòdia Marina, donar a conèixer l’estat actual d’implementació del pla de gestió i treballar de forma conjunta les pròximes mesures a aplicar.

Els objectius específics van ser:

• Validar els mecanismes de funcionament i l’estructura de la Taula.

• Definir els membres constituents de la taula i els grups de treball temàtics.

• Establir les mesures prioritàries a desenvolupar del pla de gestió Xarxa Natura 2000 de Formentera.

Les principals conclusions de la jornada foren les següents:

1. Es van recopilar les expectatives dels stakeholders participants respecte a la Taula.

2. Es van identificar entitats i sectors clau a incorporar en la participació de les pròximes jornades.

3. Es van formar els grups tècnics intersectorials: coordinació interadministrativa, pesca professional, capacitació i usos turístics.

4. Es van validar els mecanismes de funcionament de la Taula.

Per consultar l’informe complet de la sessió podeu pitjar en el següent enllaç