Torna

Xarxa Natura 2000

Taula de custòdia marina de Formentera

Què és la Taula de Custòdia Marina de Formentera?

La Taula de Custòdia Marina de Formentera neix al 2022 com un espai permanent de participació i debat per a realitzar el seguiment i avaluació de la implementació de les mesures del Pla de gestió Natura 2000 de Formentera, aprovat pel Decret 17/2020, de 22 de maig.


A més, la Taula de Custòdia Marina de Formentera pot actuar com un òrgan consultiu de l'administració, especialment durant la tramitació de qualsevol normativa pugui afectar a la Xarxa Natura 2000 de Formentera.

Els membres de la Taula poden formar part també de diferents grups tècnics de treball específics, en funció dels aspectes a tractar. Els resultats obtinguts pels grups tècnics de treball són sotmesos al coneixement i consideració de la Taula. Actualment s'està treballant en els següents grups:

- Coordinació administrativa.

- Pesca professional.

- Capacitació i usos turístics.

Per qui està formada?

La Taula està constituida per un grup promotor format per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear, GEN-GOB, SOLDECOCOS, WWF-Espanya i la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del projecte LIFE INTEMARES, que compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea.

A més, participen com a membres els agents implicats que desenvolupin la seva activitat en els espais marins protegits de la Xarxa Natura 2000 de les Pitiüses, com ara representants de les administracions públiques (estatal, autonòmica i insular), de la comunitat científica, del sector pesquer professional, del sector empresarial i de les entitats ecologistes. Tots els membres de la Taula participen activament en les diferents reunions i s'impliquen en la millora del seu funcionament general.

Quin és l'àmbit d'actuació?

És l'espai marí protegit inclòs en el Pla de gesitó Xarxa Natura 2000 de Formentera. Inclou els següents espais:

ZEC/ZEPA ES5310024 La Mola
ZEC/ZEPA ES5310025 Cap de Barbaria
ZEC ES5310109 Àrea marina de Cala Saona
ZEC ES5310110 Àrea marina Platja de Tramuntana
ZEC ES531011 Àrea marina de Platja de Migjorn

desc_PG_Formentera.jpg


La Taula de Custòdia Marina s'emmarca en l'àmbit d'actuació de l'illa de Formentera, però amb vocació d'escalar a l'àmbit de les Pitiüses.