Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

29/11/2018

Projecte de decret del Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera i pla rector d'ús i gestió (PRUG) del parc natural de sa Dragonera.

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat


FITXA :  Projecte de decret del Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera i pla rector d'ús i gestió (PRUG) del parc natural de sa Dragonera 


Objecte: D’una banda, l’objectiu de la norma és aprovar el Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera i Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de sa Dragonera, que inclou l’establiment d’uns objectius de conservació i d’unes mesures apropiades per garantir la conservació en un estat favorable del LIC i ZEPA que l'integra. Les mesures establertes en el pla també estan encaminades a evitar, en aquest espai, el deteriorament dels hàbitats naturals, i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que han motivat la designació d’aquesta àrea com a LIC i ZEPA.

D’altra banda, l’aprovació d’aquest Pla de Gestió comú d’aquest LIC permetrà la declaració d’aquest espai com a ZEC.

Finalment amb l'aprovació del Pla Rector d'ús i Gestió del Parc natural de sa Dragonera es pretén regular tots aquells aspectes que el PORN preveu que s'han de regular mitjançant el PRUG així com també determinar i concretar l'estratègia de gestió del parc natural en els propers sis anys. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat

 

Data d'inici de la tramitació:

26/04/2018 (Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del Parc Natural de sa Dragonera )

03/08/2013 (Pla de Gestió Natura 2000 de sa Dragonera)

 

Fase actual de tramitació: Preparació esborrany per a informació pública

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 54 visites i s'ha rebut 1 al.legació. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

03/08/2013 Resolució d'inici PLA

13/04/2018 Memòria consulta prèvia

26/04/2018 Resolució d'inici (PRUG)