LA TÈCNICA DE NAVEGACIÓ A VELA LLATINA A LES ILLES BALEARS I PITIÜSES. I JORNADES TÈCNIQUES

La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, per mitjà de la Direcció General de Cultura i del Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears, amb la participació dels consells insulars, han fet possible l’edició del llibre digital La tècnica de navegació a vela llatina a les illes Balears i Pitiüses. I Jornades Tècniques, que s’ha publicat amb motiu de la celebració de les I Jornades Tècniques.
   L’objectiu principal de dur a terme les jornades tècniques és impulsar la declaració dels béns del patrimoni cultural immaterial comú a cada un dels territoris insulars i fer servir la figura de Béns d’Interès Cultural Immaterial Compartit (BICIMCO) com a instrument de reconeixement de les manifestacions més representatives d’aquest patrimoni.
   La Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura fa aquesta edició amb la finalitat de difondre els coneixements i oficis relacionats amb la pràctica de la navegació a vela llatina, per contribuir a la salvaguarda d’aquest bé immaterial.
   Finalment, volem agrair la dedicació de les entitats i particulars, com a representants de la comunitat portadora, que preserven el patrimoni etnològic i immaterial de la tècnica de navegació a vela llatina. D’altra banda, també vull agrair als membres del Consell Assessor del Patrimoni Cultural de les Illes Balears la seva implicació, i, especialment, la feina de les persones, autores de la redacció dels informes i també ponents en la jornada, que ens han traslladats els seus coneixements.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura

        Podeu descarregar el PDF aquí


Llista d’entitats portadores de la navegació a vela llatina (actualitzada)

Índex

Presentació: Andreu Ramis

Programa

Informes

FORMENTERA

Raquel González Cardona i Carmen Castelló Riera

«La vela de llaüt. Estudi etnogràfic de la tècnica de navegació amb la vela tradicional de Formentera»

EIVISSA

Antoni Tur Riera

«Informe tècnic per a la declaració de bé d’interès cultural immaterial de la vela llatina, les embarcacions tradicionals, els oficis relacionats i el coneixement relacionats amb la seua pràctica»


MENORCA

Antoni Camps Extremera

«Informe tècnic per a la declaració de la navegació a la vela llatina com a bé d'interès cultural immaterial de Menorca (BICIM) i com a bé d'interès cultural immaterial compartit (BICIMCO)»


MALLORCA

Bernat Oliver Font

«Informe tècnic per a la declaració de Bé d’Interès Cultural Immaterial de la vela llatina i els oficis i coneixements relacionats amb la seva pràctica»


Glossari general: illes Balears i Pitiüses