Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

NOVA LLEI SOBRE EL TELETREBALL

Dia 22 de setembre de 2020 es publica al BOE el RDL 28/2020, de treball a distància, que pots consultar aquí.

Aquí us deixem les claus del RDL 28/2020:

  • La llei s'aplica si es fa teletreball un mínim del 30% de la jornada.

  • El teletreball és totalment voluntari: no és pot imposar per l'empresa ni per la persona treballadora.

  • El teletreball s'ha de pactar per escrit, indicant les eines necessàries, els gastos que es produiran, l'horari de feina, els mitjans de control empresarial de l'activitat i la duració de l'acord de teletreball.

  • El teletreball no pot implicar costos per la persona treballadora.

  • Durant el teletreball s'ha de seguir enregistrant la jornada (s'ha de fitxar).

  • L'empresa ha d'avaluar els riscos que comporta el teletreball (psicosocials, ergonòmics, etc...).

  • L'empresa no pot exigir la instal·lació de programes o aplicacions a dispositius propietat de la persona treballadora.

  • L'empresa pot adoptar mesures de vigilància i control per a verificar el compliment per la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals.