Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

FIXOS DISCONTINUS

COM T’AFECTA L’ERTO?

 

Els treballadors fixos discontinus s’havien d’incloure dins els ERTOs, estant els empresaris obligats a incorporar-los. Si els fixos discontinus no havien estat incorporats:

  • I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO
  • I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referencia la data de crida de l’any 2019.

Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

En el cas dels fixos discontinus, les empreses tindran flexibilitat a l’hora de complir amb el compromís de mantenir la contractació durant sis mesos després de la finalització de l’ERTO (flexibilització de la salvaguarda de l'ocupació).

[Això significa que si una persona és fixa discontínua, entra dins un ERTO i l’ERTO no acaba fins, per exemple, el novembre, l’empresa pot repartir el compromís de contractació de sis mesos entre la finalització d’aquesta temporada i la que va i aquella persona podria treballar enguany un mes i la temporada que ve els cinc mesos restants

IMPORTANT: Les persones que són fixes discontínues també s’han d’incloure als ERTO fins al 30 de setembre, data en que s’ha acordat el final de temporada. A partir del mateix dia, les empreses poden deixar de pagar la seva quota de la seguretat social i, alhora, hi ha disponible una nova prestació extraordinària per fixos discontinus.