Normativa Estatal 

Ordre cronològic de publicació 

12 de març

PDF Reial Decret-llei 7/2020, del 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID19

14 de març 

PDF Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19

17 de març

PDF Reial Decret-llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19

27 de març 

PDF Reial Decret-llei 9/2020, del 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID19


PDF Reial Decret 476/2020, del 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat per el Reial Decret 463/2020, del 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19

29 de març 

PDF Reial Decret-llei 10/2020, del 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la fi de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID19

31 de març 

PDF Reial Decret-llei 11/2020, del 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID19


PDF Reial Decret-llei 12/2020, del 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere