Preguntes Freqüents - Persones Treballadores

Persones treballadores i l'empresa 

1. Puc demanar mesures de conciliació a l’empresa?

Sí, amb el Reial Decret Llei que es va aprovar el passat 17 de març ho pots fer.

  • Tens dret a treballar a distància

Per fer-ho, les empreses han de reorganitzar la feina i adoptar mesures de flexibilització perquè no hagis d’anar al teu lloc de feina.

  • Tens dret a l’adaptació del teu horari i la reducció de jornada

Si cuides el teu cònjuge o parella de fet, familiars amb fins al segon grau de consanguinitat. Això implica que pots demanar un canvi de torn, un horari flexible, jornada partida, etc. És un dret individual: tu has de fer la proposta i arribar a un acord amb l’empresa.

2. L’empresa m’ha donat vacances forçades. És legal?

No, l’empresa no pot modificar el calendari pactat de vacances. Si això es produeix, pots interposar una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tampoc et poden acomiadar: tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

3. Soc treballador d'un establiment que ha tancat per força major. l'empresa em pot fer un ERTO?

Podrà fer un ERTO per força major quan l'empresa presenti pèrdues d'activitat derivades de les diferents mesures governamentals adopatades a conseqüència de la Covid-19 (inclosa la declaració de l'estat d'alarma) que impedeixin greument a l'empresa continuar amb la seva activitat.

  • Per exemple: suspensió o cancel·lació d'activitats, restriccions en la mobilitat de les persiones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre d'altres.

4. Si l’empresa continua l’activitat quins drets tenc?

Si l’empresa no aplica un ERTO i continua l’activitat haurà de garantir la teva seguretat i salut en l’entorn laboral. Preferiblement, haurà d’aplicar mesures de flexibilitat com el teletreball. Si tens algun dubte contacta amb l’Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral: 971 78 49 68.

5. Havia de començar a treballar i l’empresa m’ha dit que no hi vagi, què faig?

L’empresa ha d’especificar-te els motius pels quals no et criden. En cas de fer un ERTO, els fixos discontinus s’inclouen a l’expedient i tendran accés a prestació: : l’empresa t’ha de cridar en la data prevista i passaràs a formar part de l’ERTO. Si t’acomiaden sense fer un ERTO, Inspecció de Treball pot intervenir i sancionar: xerra amb els teus representants sindicals.

6. M’han acomiadat, què faig?

L’empresa t’ha d’especificar els motius de la teva baixa. Tampoc no et pot donar de baixa sense notificar-t’ho. Si t’acomiaden sense fer un ERTO, Inspecció de Treball pot intervenir i sancionar: xerra amb els teus representants sindicals. Tots els acomiadaments fets a partir del dissabte 28/03 que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS. Si t’acomiaden, has de fer la sol·licitud de prestació.

Com? A través d'una d'aquestes vies:

7. He cobrat, però hi ha hagut errors en la meva prestació, com ho he de fer?

Els errors i incidències en el cobrament de prestacions per ERTO es canalitzen a través de les gestories. Has de xerrar amb la persona responsable de l’empresa on treballes o amb la gestoria que du les seves gestions perquè enviï un correu electrònic a dp07acuerdos.ere@sepe.es i ho solucioni.

8. Soc fixo discontinu, treballo a l'hostaleria, i m'han interromput el contracte d'acord amb el Conveni Col·lectiu, què he de fer?

Contacta amb els representants legals dels treballadors de la teva empresa, o entot cas, amb els sindicats. L'empresa ha de fer un ERTO i t'hi ha d'incloure, no pot interrompre la teva relació contractual segons el Conveni Col·lectiu.

Si en el moment de presentació de la sol·licitud d'ERTO tu et trobaves a l'atur per la interrupció del contracte, l'empresa t'hi pot incloure en aquella mateixa data.

9. Soc treballador d’un establiment que ha tancat per força major. L’empresa em pot fer un ERTO?

Podràs fer un ERTO per força major quan l’empresa presenti pèrdues d'activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració de l'estat d'alarma) que impedeixin greument a l'empresa continuar amb la seva activitat:

●     Per exemple: suspensió o cancel·lació d'activitats, restriccions en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre altres.

10. I si ja se m’havia acabat l’atur abans d’entrar a treballar, cobraré igual?

Si t'inclouen a l'ERTO, cobraràs l’atur especial aprovat per l’Estat: no consumeix temps d’atur i no importa quant de temps tinguis cotitzat.

11. L'empresa m'ha donat vacances forçades. És legal?

No, l’empresa no pot modificar el calendari pactat de vacances. Si això es produeix, pots interposar una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tampoc et poden acomiadar: tots els acomiadaments fets des de la declaració de l'estat d'alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

12. Puc demanar mesures de conciliació a l’empresa?

Sí, amb el Reial Decret Llei que es va aprovar el passat 17 de març ho pots fer

- Tens dret a treballar a distància

Per fer-ho, les empreses han de reorganitzar la feina i adoptar mesures de flexibilització perquè no hagis d’anar al teu lloc de feina.

- Tens dret a l’adaptació del teu horari i la reducció de jornada

Si cuides el teu cònjuge o parella de fet, familiars amb fins al segon grau de consanguinitat. Això implica que pots demanar un canvi de torn, un horari flexible, jornada partida, etc. És un dret individual: tu has de fer la proposta i arribar a un acord amb l’empresa.

13. Estic de baixa per maternitat/paternitat i l'empresa on faig feina aprova un ERTO, què he de fer?

L'empresa t'ha d'incorporar a l'ERTO. Cobraràs la baixa i quan acabis la baixa l'ERTO encara és vigent, passaràs a cobrar prestació (però sense consumir atur i malgrat no compleixis amb el mínim de temps cotitzat).

14. Estic de baixa per incapacitat temporal, l'empresa m'ha d'incloure a l'ERTO?

Sí, perquè quan acabis la baixa passaràs a cobrar l'atur.

15. Estic en període de prova i l’empresa fa un ERTO, m’hi ha d’incloure?

Sí, l’empresa t’ha d’incloure a l’ERTO. Si t’acomiada després que comenci l’estat d’alarma dient que no has passat el període de prova,  es tracta d’un acomiadament improcedent.

En cas que l'empresa on treballes no faci un ERTO i t'acomiadi a partir del 9 de març per no superar el període de prova, el SEPE reconeixerà la teva situació legal de desocupació.

16. Sóc eventual, l’empresa on faig feina fa un ERTO i se m’acaba el contracte abans de reprendre l’activitat. Em quedaré al carrer?

En cas que sigui una suspensió de contracte, la durada del contracte quedarà suspesa durant el temps que l’ERTO estigui actiu. Per exemple: si una persona es troba dins un ERTO des del dia 1 d’abril i el contracte li acaba dia 15 d’abril, quan l’estat d’alarma s’aixequi i acabi l’ERTO, el contracte es prorrogarà aquests 15 dies.

En cas que l’exemple anterior fos d’una reducció de jornada, tampoc es pot finalitzar el contracte dia 15 d’abril. La persona treballadora quedaria inclosa a l’ERTO fins que acabi l’estat d’alarma.

17. Soc fix discontinu, encara no em tocava començar i l’empresa fa un ERTO, hi entr?

Sí. L’empresa t’ha de cridar quan estigui previst que comencis a fer feina i incloure’t a l’ERTO.

Els fixos discontinus també s’han d’incloure als ERTO: si ja havien estat cridats, s’hi inclouen amb caràcter ordinari. Si encara no havien estat cridats:

- I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO

- I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o la data d’alta del 2019.

Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

18. En cas d'ERTO, quant cobraré?

El 70% de la teva cotització mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la teva situació d'atur derivada de la COVID-19), també es tindrà en compte els fills o filles a càrrec, es consideren fills o filles a càrrec si son meros de 26 anys o son majors amb discapacitat o les persones menors acollides, si conviuen amb tu i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. Si la informació de fills o filles a càrrec ja consta a la base de dades del SEPE, es calcularà automàticament a la prestació; i si aquesta informació no consta a la base de dades, els serveis d'ocupació regularitzaràn la nòmina d'ofici si les persones treballadores no reben la quantitat completa: no és necessari reclamar la diferència.

19. Aquesta prestació m’afectarà en la declaració de la renda l’any que ve?

Sí, de la mateixa manera que una prestació d'atur habitual.

20. I si és una reducció de jornada i no una suspensió de contracte, quant cobraré?

El percentatge de jornada que deixes de fer passaràs a cobrar-lo com a prestació per atur.

(Si et redueixen un 50% la jornada, el 50% del teu sou es tramitarà com a prestació per atur)

21. I si l’ERTO dura més de 180 dies?

A partir del dia 181, en lloc del 70% de la teva cotització mitjana, la prestació es calcularà amb el 50% de la cotització mitjana.

22. Si estic dins un ERTO, puc treballar a temps parcial o complet a una altra empresa?

Si comences a treballar a temps complet, se’t suspendrà la prestació per incompatibilitat. Si aquesta nova feina fos a temps parcial, tindries la possibilitat de compatibilitzar-ho.

A no ser que treballis al sector agrari, ja que el govern central va aprovar una mesura per garantir el subministrament d’aliments que permet compatibilitzar la feina al camp amb el cobrament de prestació per atur, també si estàs dins d’un ERTO (motivat per causes que no són la covid19).

SOIB

1. Tenia cita amb el SOIB, hi he d’anar?

Quan demanis cita a la teva oficina d’ocupació, et telefonarem per, sempre que sigui possible, atendre’t telefònicament amb suport telemàtic perquè no t’hagis de desplaçar a l’oficina. Recorda que pots demanar cita a través de l’aplicació de cita prèvia del SOIB, al web soib.es o telefonant el 971 225 791.

 

2. Em tocava segellar la meva demanda aquests dies, com ho he de fer?

No has de fer res. Des del SOIB renovarem de manera automàtica totes les demandes des del 16 de març fins al 30 de setembre. Si encara et queden dubtes, pots telefonar directament a la teva oficina.

Trobaràs tots els telèfons aquí

El SEPE farà properament la renovació automàtica de totes les demandes pendents de segell durant la segona quinzena del mes de març. Després, s’aniran fent renovacions automàtiques de manera setmanal. El SEPE enviarà a les persones demandants un SMS/correu electrònic amb el text “renovació automàtica” com a assumpte i la data de la propera renovació com a text o cos del missatge.

3. Què puc fer des de casa si m’han acomiadat?

Si alguna vegada t’has inscrit al SOIB i va donar el teu número de mòbil, hi ha certs tràmits que pots fer en línia, com donar-te d’alta o canviar les dades de la demanda. Tens tota la informació en el nostre web. També pots demanar cita través de l’aplicació de cita prèvia del Govern, del web del SOIB o del 971225791 (012) i et telefonarem en ordre de cita prèvia.

4. I si estic fent un curs de formació del SOIB?

Si ets una persona que està cursant un curs de certificats de professionalitat, aquests queden suspesos entre, en principi, el 16 de març i el 27 de març. Si estàs cobrant una beca per assistir a aquesta formació, les teves absències comptaran com a justificades.

5. Estic cobrant un subsidi, el perdré si no vaig a l’oficina del SEPE?

Durant el temps que duri l’estat d’alarma, presentar sol·licituds d’alta o de represa de les prestacions o subsidis d’atur fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi el dret a rebre-la.

A més, el SEPE pot prorrogar automàticament el dret a rebre un subsidi d’atur per evitar que el fet de no presentar la sol·licitud suposi perdre l’ajut. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, no s’interromprà el pagament del subsidi ni la cotització a la Seguretat Social encara que es presenti la declaració anual de rendes fora de termini.

Línies telefòniques d’atenció: 900 81 24 00 / 900 81 24 01

Ja no es pot demanar cita prèvia. Només atenen sol·licituds que els arriben a través de Ratel i a través d’aquest formulari

6. Hi ha alguna ajuda per a persones aturades de llarga durada?

Poden demanar un subsidi extraordinari per atur. El poden demanar aquelles persones que ja han extingit la resta de subsidis i prestacions per atur, PREPARA o RAI. Es considera com persona aturada de llarga durada qui ha estat inscrita com a demandant d’ocupació durant, com a mínim, 360 dies en els 18 mesos immediatament anteriors a la data de la sol·licitud del subsidi.

Aquí, més informació 

7. I si ja se m’havia acabat l’atur abans d’entrar a treballar, cobraré igual?

Sí. Cobraràs l’atur especial aprovat per l’Estat: no consumeix temps d’atur i no importa quant de temps tenguis cotitzat.

 

8. I si estic fent un curs de formació del SOIB?

Si ets una persona que està cursant accions formatives, el SOIB ha publicat les instruccions per iniciar el procés de desescalada. Contacta amb el teu centre.

Si estàs cobrant una beca per assistir a aquesta formació, les teves absències comptaran com a justificades.

9. Com puc saber si, després d'un ERTO, el SEPE em tramitarà la prestació?I si estic fent un curs de formació del SOIB?

Has d’accedir al web del SEPE, accedir a la seu electrònica i clicar a l’apartat de procediments i serveis electrònics per a persones (hi ha una altra finestra per a empreses). A continuació, es desplegarà una llista d’opció: s’ha de seleccionar “consulti les dades i rebut de seva prestació” i, allà, “consultes de la prestació”.

Si tens DNI electrònic, certificat digital o estàs donat/da d’alta en el sistema Cl@ve PIN podran entrar-hi directament. La resta hi hauran d’accedir utilitzant l’opció “dades de contrast”. Necessitaran el DNI, el número de telèfon i les deu darreres xifres del compte bancari on l’empresa els paga la nòmina. Si la prestació ja està tramitada, es podrà visualitzar l’import i el termini de la prestació aprovada, tal i com expliquen els sindicats.

En cas contrari, s’accedirà a les dades de la darrera vegada que es va cobrar l’atur o un missatge dient que el  compte bancari no figura als registres del SEPE (si és la primera vegada que es demana).
Permís Retibuible Retornable 

1. Què significa que cobraré un permís retribuït retornable?

Que fins al 9 d’abril no has de treballar per poder quedar-te a casa. Durant aquests dies cobraràs el teu sou base i els complements salarials com si anessis a fer feina i, una vegada passi aquesta situació, hauràs de tornar les hores no treballades.

2. A qui afecten els permisos retribuïts retornables?

A totes les persones que estaven treballant fins ara, que no teletreballen, que no són autònomes, que no estan incloses dins un ERTO de suspensió de contracte i que no fan feina a activitats considerades serveis essencials.

3. Quines activitats es consideren essencials?

Els serveis essencials són els que es consideren necessaris per mantenir funcions socials bàsiques, com la salut o el benestar social i econòmic de la ciutadania. També ho són aquelles necessàries per garantir el funcionament de les institucions de l’Estat i les Administracions Públiques.

Pots veure la llista sencera aquí

4. Quan he de recuperar les hores que no treballi aquests 15 dies?

Tens, de marge, entre la finalització de l’estat d’alarma i el 31 de desembre del 2020. 

5. Com he de recuperar les hores?

De manera pactada amb l’empresa. En cap cas la recuperació d’hores pot suposar anar en contra dels teus descansos ni dels teus drets de conciliació familiar, laboral i personal.

6. Tenc un contracte temporal que acaba durant els 15 dies de permís retribuït retornable, com he de tornar les hores?

Amb el Reial Decret-llei 9/2020, la suspensió dels contractes temporals (també el formatius, de relleu o d’interinitat) suposa la interrupció del còmput de la seva duració.

Per exemple: si una persona té un contracte de 3 mesos que li acabava dia 11 d’abril, aquest Reial Decret-llei suspèn els 15 compresos entre el 30 de març i l’11 d’abril i, per tant, la persona treballadora no acabaria de treballar dia 11, sinó 15 dies més tard: el 26 d’abril.

7. L’empresa on faig feina va aprovar un ERTO, però no m’hi va incloure. Ara puc rebre el permís retribuït retornable?

Sí. De fet, el permís afecta a la part de la plantilla que no s’havia vist afectada per l’ERTO.