Preguntes Freqüents 

1. Una cooperativa pot aprovar un ERTO?

Les cooperatives també poden aprovar ERTO si els seus socis i sòcies són al Règim General de la Seguretat Social. Si són al Règim d'Autònoms, han de tenir persones contractades. En cas que tots els socis treballadors siguin autònoms, es poden acollir a les ajudes per a treballadors autònoms.

El SEPE ha anunciat que s’apliquen les mateixes mesures que per a les persones treballadores afectades per un ERTO.

Per a més dubtes, les cooperatives poden contactar amb la UCTAIB escrivint a orientacio@uctaib.coop, a administracio@uctaib.coop o telefonant al 971 205 028.

 

2. Com es fa?

Per poder presentar un ERTO, la cooperativa necessita un acord de l'assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s'ha celebrat. Si no fos possible reunir l'assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n'assumeix totes les responsabilitats.

 

3. Havia de fer un tràmit administratiu relacionat amb la meva cooperativa, el puc fer?

El registre és obert, però és millor fer qualsevol consulta per telèfon o per correu electrònic abans de fer-ho presencialment: promocioeconomica@caib.es / 971 17 65 73.

A més, tots els terminis de procediments administratius relatius a les societats cooperatives han quedat interromputs fins que cessi l'estat d'alarma: no et preocupis per prescripcions o caducitat de qualsevol acció que hagis de fer.

 

4. I si soc soci d’una cooperativa, però soc autònom?

Si els socis d’una cooperativa són autònoms, poden demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat. De la mateixa manera que per als autònoms, la gestió d’aquesta ajuda correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La poden demanar autònoms socis de cooperatives que les seves activitats es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i autònoms socis de cooperatives que vegin reduïda la serva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%.

Els requisits per demanar-la i les condicions són els mateixos que per a la resta d’autònoms.

 

5. Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions?

La prestació consisteix en el fet que qui causi dret a ella no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.