LÍNIA DE LIQUIDITAT EXTRAORDINÀRIA ISBA

Línia d’ajuts a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears que hagin formalitzat operacions financeres avalades per ISBA, SGR, destinades a finançar una liquiditat extraordinària, per mitigar el possible impacte que l'escenari de contenció reforçada pugui tenir en la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears davant la  suspensió de l'activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març.


Beneficiaris

  • Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada

  • Societats civils o comunitats de béns

  • Agrupacions d'interès econòmic (AIE)

  • Unions temporals d’empresa (UTE)

  • Empreses d’economia social que compleixin els requisits de les micro, petites i mitjana empresa que financin operacions de finançament de liquiditat de pimes que s'hagin vist perjudicades davant la suspensió de l'activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de marçRequisits de les PIME

  • Menys de 250 treballadors

  • Volum de facturació inferior a 50 milions d'euros

  • Xifra de balanç inferior a 43 milions d'euros

Aval

  • 100% de l’operació

  • Termini: coincidirà amb el termini de l' operació fins un màxim de 5 anys

Ajuts. Operacions liquiditat extraordinària

El Govern de les Illes Balears cobreix el cost de l'aval i els interessos de les operacions. 

a) Cost de l'aval ISBA: 1,25% anual (fins a cinc anys)

b) Tipus d’interès: 1,5% (fins a cinc anys)


Termini de presentació

Termini de presentació de sol·licituds: fins dia 9 de novembre de 2020


Procediment per accedir a l’ajuda 

Sol·licitud a ISBA SGR segons models disponibles a la web : https://www.isbasgr.es/es

On puc acudir

Normativa d’aplicació

Decret 29/2011, d’1 d'abril, de mesures urgents en matèria de finançament d’inversions productives i liquiditat de les pimes a les Illes Balears.

BOIB num 45, de 28 de març de 2020.


Preguntes freqüents


1. On puc anar per demanar aquest préstec?

Tota la informació és a la web www.isbasgr.es i a les institucions bancàries amb conveni amb ISBA (Bankia, Caixabank, Santander, BBVA, Banc Sabadell, Banca March, Bankinter, Caixa Colonya, Targobank, Abanca, Caixa d’enginyers i Cajamar).       
                                                                  

2. Què és ISBA?

ISBA SGR és una societat de garantia recíproca, una entitat financera sense ànim de lucre, l’activitat de la qual és la d’afavorir l’accés al finançament bancari a les petites i mitjanes empreses en unes condicions favorables a través de la concessió d’avals davant les entitats financeres. 

3. Qui pot demanar l’aval?

Treballadors autònoms i pimes de tots els sectors d’activitat, l'activitat principal de les quals es faci a centres productius ubicats a les Illes Balears i que s'hagin vist perjudicades davant la suspensió de l'activitat minorista i altres circumstàncies derivades del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

4. Per a què puc demanar l’aval?

Per a garantir les necessitats puntuals de tresoreria.

5. Té qualque cost l’aval?

El cost de l’aval i el tipus d’interès de l’1,5% es bonificat al 100% per el Govern de les Illes Balears.

El beneficiari tan sols s’haurà de fer càrrec de la comissió d’apertura (0,75%) i de la comissió d’estudi (0,75%) al moment de la signatura de l’operació.

6. On es pot sol·licitar l’aval?

Tota la informació està a la web www.isbasgr.es i a les institucions bancàries amb conveni amb ISBA (Bankia, Caixabank, Santander, BBVA, Banco Sabadell, Banca March, Bankinter, Caixa Colonya, Targobank, Abanca, Caixa d'enginyers i Cajamar).