Informació sobre el permís retribuït retornable aprovat dia 29/03

Es tracta d’un permís retribuït de 15 dies (del 30/03 al 09/04) que afecta a personal laboral per compte d’altri. Inclou el sou base i els complements salarials. Les persones afectades no han d’anar a treballar, però hauran de tornar les hores des de la finalització de l’estat d’alarma i abans dels 31 de desembre del 2020.

Queden excloses d’aquest permís:

  • Les persones treballadores per compte propi

  • Les persones que puguin i estiguin fent teletreball

  • Les persones que s’han vist afectades per un ERTO (en cas d’ERTO de reducció de jornada, el permís pot suplir la resta de la jornada)

  • Les persones afectades per una incapacitat temporal

  • Les persones que treballen dins sectors que ja s’havien tancat amb el Reial Decret-llei del 14 de març (que decretava l’estat d’alarma)

  • Les persones que treballen als serveis essencials Els de l’annex del decret, que es pot consultar aquí

Les empreses poden utilitzar el dia 30/03 per organitzar l’activitat. A més, per als propers 15 dies poden fixar una activitat mínima indispensable de persones treballadores. Han d’utilitzar com a equivalent el personal que treballaria en un dia festiu.

Una vegada finalitzats aquests 15 dies, l’empresa i el personal han de negociar la recuperació dels dies. Sempre s’ han de respectar els descansos i les mesures de conciliació.