Per facilitar la informació i la tramitació d’aquestes ajudes, la Direcció General de Comerç de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha habilitat un punt únic (telefònic i per correu electrònic: infocomerc@dgce.caib.es i 971178900) per atendre les consultes, i un lloc web (comerc.caib.es), en el qual es publicaran aquestes ajudes i totes les altres ajudes vigents dels consells insulars i dels municipis destinades a la microempresa, als comerciants autònoms i al comerç de proximitat.

Nota informativa