Informació general per cooperatives 

ERTO PER L'ECONOMIA SOCIAL

FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT

AJUDA ECONOMIA SOCIAL COVID-19

CONTACTES DE SUPORT

ERTO PER L'ECONOMIA SOCIAL

Les cooperatives en les que els seus socis estan en Règim General de la Seguretat Social podeu demanar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i també les que tinguin els socis en Règim d’Autònoms només si tenen treballadors contractats.
 

Per poder presentar un ERTO, la cooperativa necessita un acord de l'assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s'ha celebrat. Si no fos possible reunir l'assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n'assumeix totes les responsabilitats.

Consulta a l’apartat d’ERTO els tràmits necessaris per entrar en el règim d’ERTO.

Recordeu que els tràmits es poden fer telemàticament i, fins i tot, no és necessària la signatura electrònica.
 


 FONS D'EDUCACIÓ I PROMOCIÓ COOPERATIU

Durant el temps que duri l’estat d’alarma i fins al 31 de desembre del 2020, el Fons d’Educació i Promoció Cooperatiu de les cooperatives es podrà fer servir per:

  • Donar liquiditat a la cooperativa (la cooperativa haurà de tornar en un termini màxim de 10 anys els fons, aportant, com a mínim un 30% dels seus resultats anuals al fons). En aquest cas, aquests doblers no seran comptabilitzats com a ingressos per a la cooperativa.
  • Qualsevol activitat que ajudi a frenar la crisi sanitària o els seus efectes (incloses les donacions a entitats públiques o privades)

El Consell Rector serà l’òrgan encarregat d’aprovar l’ús d’aquests fons si l’assemblea general no es pot reunir per mitjans virtuals


PRESTACIÓ CESSAMENT D'ACTIVITAT

 

Si els socis d’una cooperativa són autònoms, poden demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat. De la mateixa manera que per als autònoms, la gestió d’aquesta ajuda correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

La poden demanar autònoms socis de cooperatives que les seves activitats es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma i autònoms socis de cooperatives que vegin reduïda la serva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%.

Els requisits per demanar-la i les condicions són els mateixos que per a la resta d’autònoms.


 AJUDES A L'ECONOMIA SOCIAL COVID-19

Comprova la informació de la nova ajuda autonòmica aquí!


 CONTACTE DE SUPORT

 Si les cooperatives necessiten aquests dies fer tràmits, el registre és obert, però és millor fer qualsevol consulta per telèfon o per correu electrònic: promocioeconomica@caib.es / 971 17 65 73.

 

La UCTAIB es posa a la vostra disposició per aclarir els vostres dubtes ajudar-vos en tot allò que puguem i sapiguem. Podeu contactar amb:


orientacio@uctaib.coop

administracio@uctaib.coop

i el telèfon 971 205 028.  

 Les cooperatives on tots els socis treballadors siguin autònoms podem acollir-se a les ajudes per treballadors autònoms que recull el Reial Decret 8/2020. (LINK A AUTONOMS)

Solució del Govern d’Espanya a les Cooperatives per a que puguin realitzar ERTOs i/o cessament d’activitat amb l’acord del consell rector

 RECOMENDACIÓN CERTIFICADO SUSPENSIÓN ACTIVIDAD pdf