Torna

Seguretat alimentària i nutrició

 

Autorització d'establiments
 

RESTAURANTS, CAFETERIES, BARS I SIMILARS
Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars
Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'establiments de menjars preparats (restaurants, cafeteries, bars i similars)
   
QUEVIURES, PEIXATERIES, FRUITERIES, GELATERIES
Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments
Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments
   
CARNISSERIES
Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats
Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats
   
FORNS I PASTISSERIES
Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina
Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina
   
MAJORISTES DE PRODUCTES D'ORIGEN NO ANIMAL
Comunicació prèvia i/o modificacions dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments
   
MAJORISTES DE PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL
Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal