Torna

Seguretat alimentària

 

Autorització d'establiments
 

RESTAURANTS, CAFETERIES, BARS I SIMILARS
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments minoristes
  • Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars
  • Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'establiments de menjars preparats (restaurants, cafeteries, bars i similars)
   
QUEVIURES, PEIXATERIES, FRUITERIES, GELATERIES
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments minoristes
  • Comunicació prèvia per a la inscripció d'altres establiments minoristes d'aliments
  • Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB d'altres establiments minoristes d'aliments
   
CARNISSERIES
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments minoristes
  • Comunicació prèvia per a la inscripció de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats
  • Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de carnisseries i establiments de venda a la menuda de carns i derivats
   
FORNS I PASTISSERIES
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments minoristes
  • Comunicació prèvia per a la inscripció de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina
  • Comunicació de modificació de la inscripció en el REEPSAIB de forns i altres establiments minoristes elaboradors de productes derivats de la farina
   
MAJORISTES DE PRODUCTES D'ORIGEN NO ANIMAL
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments majoristes
  • Comunicació prèvia i/o modificacions dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments
   
MAJORISTES DE PRODUCTES D'ORIGEN ANIMAL
Abans de començar un tràmit, li demanam que comprovi si correspon Comunicació prèvia d'un establiment o Comunicació de modificació de dades d'un establiment inscrit. Si no coneix el número de Registre pot consultar-lo al Cens d'establiments majoristes
  • Sol·licitud d'autorització per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) dels establiments de productes d'origen animal