Torna

Seguretat alimentària

 

Informació pública sobre el control oficial del comerç minorista del sector carni

El Reglament (UE) 2017/625, estableix a l’article 11 la necessària transparència per a la realització dels controls oficials i que es posarà a disposició del públic informació pertinent sobre la organització i la realització dels controls oficials.

Amb l’objectiu de millorar la transparència dels controls oficials que es realitzen als establiments dedicats al comerç minorista de la carn, la Direcció General de Salut Pública i Participació vol donar a conèixer la informació bàsica que utilitzen els inspectors del Servei de Seguretat Alimentària i Nutrició per dur a terme els controls sanitaris.

La informació s’ha distribuït en 8 unitats i s’ha intentat, que malgrat la complexitat i el volum de normativa, sigui atractiu i comprensible pels operadors del comerç minorista de la carn. Els títols de les unitats són els següents:

  • Unitat 1: Definicions i preguntes freqüents
  • Unitat 2: Instal·lacions i higiene
  • Unitat 3: Traçabilitat
  • Unitat 4: Informació al consumidor sobre la carn i els derivats carnis envasats i sense envasar al comerç minorista de la carn
  • Unitat 5: Requisits previs i Autocontrol
  • Unitat 6: Metodologia de treball
  • Unitat 7: Control de processos d’elaboració d’aliments
  • Unitat 8: Criteris microbiològics

Desitgem que aquesta informació sigui profitosa per a tots els operadors alimentaris del comerç minorista de la carn i que serveixi com a una eina eficaç per realitzar l’activitat de carnisseria i d’elaboració de productes carnis amb les millors garanties sanitàries possibles.

 
UNITATS

  Unitat 1
INTRODUCCIÓ

  Unitat 2
INSTAL·LACIONS I HIGIENE

  Unitat 3
TRAÇABILITAT

  Unitat 4
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
       

  Unitat 5
REQUISITS PREVIS I AUTOCONTROL

  Unitat 6
METODOLOGIA DE TREBALL

  Unitat 7
CONTROL DE PROCESSOS

  Unitat 8
CRITERIS MICROBIOLÒGICS
     

Agraïments
Per a l’elaboració de les presentacions de les unitats de transparència s’han realitzat fotografies a establiments de les Illes Balears, per la qual cosa Direcció General de Salut Pública i Participació agraeix la seva col·laboració.