Torna

Seguretat alimentària

 

Guies de pràctiques correctes d'higiene
 

Les Guies de Pràctiques Correctes d'higiene són instruments voluntaris que permeten que els sectors de les empreses alimentàries descriguin amb detall com els explotadors poden complir els requisits jurídics que s'expressen en la normativa alimentària

Guies autonòmiques

Guies comunitàries

Guies nacionals

Guies publicades en els estats membres

Guies publicades en altres comunitats autònomes