Torna

Seguretat alimentària

 

Comunicació d’incidents en matèria de Seguretat Alimentària per part dels operadors de l'empresa alimentària

La industria alimentària té una importància clau per a la salut i el benestar de les persones. La presència a la vida quotidiana dels seus productes fa que els operadors tinguin una especial responsabilitat dels aliments que posen al mercat.

A l’article 19 del Reglament (CE) 178/2002, estan expressades les responsabilitats dels operadors d’empreses alimentàries. Entre elles hi ha la d’informar immediatament a les autoritats competents si considera o te motius per pensar que un dels aliments que ha importat, envasat, transportat, distribuït o produït, no compleix els requisits de seguretat alimentària.

Actuacions

Per mantenir un elevat nivell de protecció dels consumidors, es posa a l’abast dels operadors d’empreses alimentàries de Balears un sistema de comunicació amb l’administració per a la comunicació de l’aparició de qualsevol risc a un aliment i de les mesures que han adoptat.

Així, hauran d’emplenar el model de comunicació en cas que un operador, en el desenvolupament del procés d’autocontrol del seu establiment, detecti que existeix un risc per al consumidor que afecti el seu producte. L’operador haurà d’informar també en aquesta comunicació sobre les mesures adoptades final del producte a l’autoritat competent.

El model de comunicació d’alertes s’haurà d’enviar a per correu electrònic a la direcció seguretatalimentaria@dgsanita.caib.es o per fax al número: 971 176 386

 

link2.gif Model de comunicació (Format DOC)

link2.gif Model de comunicació (Format PDF)

link2.gif Model nota de recuperació de consumidors (1)

link2.gif Model nota de recuperació de consumidors (1) (Format PDF)

link2.gif Model nota de recuperació de consumidors (2)

link2.gif Model nota de recuperació de consumidors (2) (Format PDF)

link2.gif Orientaciones acerca de la aplicación de los artículos 11, 12, 14, 17, 18, 19 y 20 del Reglamento (CE) Nº 178/2002

link2.gif Retirada del mercado, recuperación de los consumidores y notificación a las autoridades competentes