Torna

Seguretat alimentària

 

Nota informativa sobre venda d'ous directament pel productor al consumidor final

 

L’objectiu d’aquesta nota informativa és tractar d’aclarir alguns aspectes que cal tenir en compte quan les explotacions de gallines ponedores comercialitzen els ous directament al consumidor final.
D’aquesta manera, si els ous són de producció pròpia, el productor només pot vendre els ous directament al consumidor final en aquests supòsits:

 1. Venda directa a la mateixa explotació, per part del productor.
  No és necessari que marquin aquests ous amb el codi del productor.
 2. Venda a domicili, per part del productor (o persona designada per aquest), directament des del lloc de producció, i a la «regió de producció» (que es correspon amb l'illa en qüestió1)
  No és necessari que marquin aquests ous amb el codi del productor.
 3. Venda en un mercat públic local, per part del productor i a la «regió de producció» (que es correspon amb l'illa en qüestió1).
  No s’inclou la venda a minoristes (botigues2)
  No és necessari que marquin aquests ous, sempre que l’explotació tingui un màxim de 50 gallines. En aquest cas, figurarà clarament el nom i adreça del productor al lloc de venda.

Cal afegir que, en aquests casos indicats, no es pot utilitzar una classificació per qualitat i pes (art. 1.2 Reial Decret 226/2008)

També s’ha de recordar que totes les explotacions han de estar registrades al REGA i comptar amb un pla sanitari avícola.

1 Eivissa i Formentera s'inclouen a la mateixa “regió de producció”

2 Una granja no pot vendre directament ous a detallistes, restauració col·lectiva, distribuïdors, etc. Abans han de passar per un centre d'embalatge, des d'on ja es podrien comercialitzar en aquests tipus d'indrets.

 

Normativa d’aplicació i documents d'interès: