Torna

Seguretat alimentària

 

Guia de gestió d'alertes alimentàries (OPSA)
 

La 'Guia Nacional de Gestió d'Alertes Alimentàries' és un document elaborat per l'Òrgan Permanent per a la Seguretat Alimentària (OPSA) en coordinació amb l'AESAN.

L'esmentat document, de caràcter orientatiu i voluntari, pretén ser una eina per facilitar una gestió eficaç de les alertes alimentàries, incloent els punts de contacte de les comunitats autònomes i la informació que cal subministrar a les autoritats competents davant l'aparició d'un problema.

L'objectiu final és aconseguir una major protecció dels consumidors, en retirar de la cadena de comercialització dels aliments que puguin suposar un risc potencial per a la salut.

Font: AESAN
 

go.gif  Més informació >>