Torna

Seguretat alimentària i nutrició

El Servei

El Servei de Seguretat Alimentària té entre els seus objectius la vigilància i el control sanitari d'establiments, aliments i productes alimentaris per procurar un alt nivell de protecció de la salut de la ciutadania en relació als aliments que consumeix. Per a això es duen a terme diferents actuacions sanitàries en els establiments que es dediquen a la fabricació, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, importació i venda d'aliments i begudes destinats al consum humà.

Aquestes abasten, entre altres, la realització d'inspeccions i auditories d'innocuïtat de la producció i comercialització d'aliments i aigües destinats a consum humà, preses de mostres, la gestió d'alertes alimentàries, el control del benestar animal i la higiene en els escorxadors, i la gestió dels registres i les autoritzacions sanitàries.

 

NOVETATS DESTACADES

 


Veure infografia


Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en productos cárnicos tratados con calor procedentes de España

Ampliación de información sobre la alerta por presencia de proteínas de la leche en copos de cereales crujientes y chocolate procedentes de Francia


Veure recomanacions i vídeo divulgatiu


 

DIRECTE A
       
ENLLAÇOS RELACIONATS
TUITS DE SALUT PÚBLICA