Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització notificació telemàtica en procediments del Servei de Seguretat Alimentària de la Conselleria de Salut i Consum

Autorització a la Conselleria de Salut i Consum per a comunicar-se electrònicament amb la ciutadania (Només per a persones físiques no obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Administració).

Codi SIA

2447664

Persones destinatàries

Persones físiques

Òrgan Instructor

Conselleria de Salut i Consum

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Seguretat Alimentària

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177302

(seguretatalimentaria@dgsanita.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Salut Pública i Participació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar