Comissió de Fons Europeus del Pacte per a la reactivació i transformació econòmica i social de les Illes Balears

El Pacte per a la reactivació i transformació econòmica i social de les Illes Balears és un espai de diàleg i participació social que reflecteix el compromís del Govern, i de la resta d'institucions, agents socials i altres actors que en formen part, amb la voluntat de donar resposta al desafiament sense precedents que suposa la COVID-19. Més enllà del greu impacte sanitari, la pandèmia ha posat en qüestió la capacitat de resposta a una aturada de l'activitat econòmica gairebé absoluta que encara amenaça el benestar i la prosperitat de societats com la de les Illes Balears.


Dins el Pacte s'han creat diverses comissions o grups de treball, amb l'objectiu de plantejar i consensuar propostes per fer front a les principals mancances estructurals de la societat i l'economia. Un dels grups de treball que s'ha acordat posar en marxa és el de Fons Europeus, que té la vocació d'aportar una visió transversal dels projectes d'inversió que es preveu impulsar gràcies a l'estímul del finançament europeu, tot recollint les aportacions que es puguin fer des dels diferents agents participants.


Les principals funcions d'aquesta comissió són:

  • Realitzar aportacions al Pla Estratègic Autonòmic.
  • Informar dels criteris i mecanismes pel que fa a la presentació de les propostes d'inversions estratègiques.
  • Presentar projectes d'inversions estratègiques.
  • Compartir informació sobre l'evolució del procés de finançament dels projectes, de l'estat de les negociacions amb l'Estat i de les convocatòries en marxa.
  • Fer un seguiment de l'estat d'execució dels projectes.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura és el president d'aquesta comissió i la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors n'és la vicepresidenta. Per part del Govern de les Illes Balears, hi participen també el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques i el director general de Fons Europeus, a més de les persones que puntualment es consideri necessari en funció dels assumptes a tractar.