Missió

La missió de l'OIE és ajudar el Govern a identificar i prioritzar les inversions estratègiques, tot avaluant el seu impacte econòmic, social i mediambiental, la seva viabilitat tècnica i jurídica així com les seves opcions de finançament sobre la base dels criteris d’elegibilitat. Al mateix temps, també ha de fer el seguiment d'aquestes inversions estratègiques per tal que els projectes s’executin en els terminis establerts i assolint els objectius i les fites marcades.

Visió

L’OIE ha de ser una eina útil i de referència per a la planificació i la coordinació de les inversions estratègiques que vulguin impulsar el Govern i el conjunt d’institucions i agents econòmics i socials de les Illes Balears. Un dels seus principals objectius és l’extensió progressiva de la cultura de l’avaluació prèvia i posterior de les polítiques públiques, en el procés de presa de decisions.