Equip

DIRECCIÓ DE L'OFICINA

És el responsable de dirigir l'Oficina en l'acompliment de les seves funcions de planificació, avaluació, coordinació i seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern i la resta d'institucions i agents socials de les Illes Balears. Portal de transparència.

Joan Carrió i Vidal


UNITAT DE COORDINACIÓ I DIRECCIÓ ADJUNTA

Dona suport al director en la coordinació de les relacions de l'Oficina amb la resta d'àrees del Govern i amb altres institucions, entitats o empreses, i amb les unitats de l'oficina. També pot actuar en delegació del director quan així es determini.

Yolanda Garví Blázquez


UNITAT D'ANÀLISI JURÍDICA

Fa la valoració de l'encaix jurídic de les solucions proposades dels diferents projectes, plantejament d'alternatives legals per dur-los a terme, incloent les fórmules de col·laboració públicoprivades i considerant la minimització dels terminis de tramitació.

Mª Francisca Gomila Pocoví

Alícia Boix Galmés


UNITAT D'ANÀLISI TÈCNICA

S'encarrega de l'avaluació de les propostes des del punt de vista del seu caràcter realment innovador, del progrés tecnològic que representen, de la seva factibilitat tècnica o de les possibles solucions alternatives.

Josep Xavier Nadal Coll


UNITAT DE SEGUIMENT DE PROJECTES

Responsable del seguiment de l'estat de situació dels projectes i implantació d'un sistema de control que permeti conèixer en tot moment la fase en què es troben per tal de poder predre les mesures necessàries en temps i forma i preparació de documents i presentacions destinats a la rendició de comptes.

Marta Neus López Cortès


UNITAT D'AVALUACIÓ D'IMPACTE

Avaluar l'impacte econòmic dels projectes, des del punt de vista de la creació de llocs de treball i la generació de valor afegit, analitzant el seu encaix amb les prioritats estratègiques i considerant l'impacte social i ambiental.

José María Iglesias Borrás