Equip

 

 


Directora de Fons Europeus

Bárbara Barceló Ordinas

 


Cap del Departament Jurídic, Administratiu i de Coordinació
Maria Francisca Gomila Pocoví

Cap del Servei MRR / Maria del Carmen González Guerrero

Cap del Departament de Seguiment de Projectes
Marta Neus López Cortès

Cap del Servei d'Informació i Assessorament / Francisco José Caparrós Alcaraz

Cap de la Secció III / Miguelina García Martínez

Cap de la Secció I / Francesca Rodríguez Frau

 Cap del Departament d'Avaluació d'Impacte i Verificació 
José María Iglesias Borràs


 
Suport adminsitratiu / Francisca Riera Gayà
 

Suport tècnic extern

Fundació Illes Balears a l'Exterior (FIBAE)
TRAGSATEC