Seguiment de l'execució dels Fons MRR a les Illes Balears

En aquesta secció s'informarà de forma periòdica dels imports executats dels fons provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a més d’altres fons com el Fons de Transició Justa (FTJ). (Dades a 31/12/2023)