Seguiment de l'execució dels Fons Next Generation EU a les Illes Balears

En aquesta secció s'informarà de forma periòdica dels imports executats dels fons provinents de l’instrument Next Generation EU a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que rep finançament del seu instrument principal, el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i de l’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU), a més d’altres fons com el Fons de Transició Justa (FTJ). (Dades a 31/12/2022)