Contacte

Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques

C/ del Gremi de Corredors, 10

Polígon de Son Rossinyol

07009 Palma

Telèfon 971 17 61 16

Adreça electrònica info@oie.caib.es

Canal exlusiu per a pimes: suportpime@oie.caib.es