Contacte

Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques

Carrer del Palau Reial, 17

07001 Palma

Telèfon 971 17 61 16

Adreça electrònica info@oie.caib.es

Canal exlusiu per a pimes: suportpime@oie.caib.es