Instruments de governança

El camí cap la transformació del model econòmic i la diversificació productiva requereix de la màxima coordinació institucional i d’una àmplia participació de la societat, de les forces polítiques i dels agents econòmics i socials. Per això, és fonamental la creació dels espais de coordinació i governança adequats.

instruments_governanca.png