Guia de presentació de projectes

Aquest portal web pretén, mitjançant el formulari de propostes, servir de finestreta única a través de la qual canalitzar la presentació de projectes d'inversió i iniciatives que, en un exercici d'escolta activa i "consulta de mercat", contribueixin a avançar cap a una economia més verda, digital i resilient.

La finalitat d'aquesta finestreta única és recopilar i coordinar les iniciatives d'inversions estratègiques que es plantegen en l'àmbit de les Illes Balears, alhora que tenir constància de la persona responsable o de contacte per part de l'agent promotor —sigui un organisme públic, una empresa, una associació o qualsevol altre subjecte— que preveu presentar un projecte per captar fons del Next Generation EU o per accedir a un altre finançament.

Si tens un projecte d'inversió o iniciativa que creus que pot encaixar amb la visió estratègica de transformació i diversificació del model econòmic de les Illes Balears, presenta'ns-el i t'ajudarem a definir-lo perquè pugui accedir a alguna oportunitat de finançament.

A més, les dades i conclusions que se'n puguin extreure permetran dirigir i/o modular futures convocatòries així com dissenyar estratègies de país, considerant les capacitats i necessitats del teixit productiu i dels potencials destinataris d'aquestes.

No es tracta, per tant, d'un registre de presentació oficial de sol·licituds de finançament ni serveix per a canalitzar directament fons als projectes o proponents.

Es valoraran els projectes estratègics que tenguin un impacte rellevant des del punt de vista econòmic, social i/o mediambiental, sobre tot si són tractors de les prioritats dels fons europeus. Això descarta, per tant, les iniciatives individuals sense caràcter transformador o capacitat tractora i que no estiguin alineades amb les prioritats esmentades. En aquest cas, la recerca de possible finançament s'ha de canalitzar a través d'altres instàncies.

Per això, és recomanable comprovar, amb caràcter previ a la presentació a través d'aquest formulari, la finalitat estratègica del projecte, de la mateixa manera que tenir present el seu caràcter no vinculant.

Actualització de projecte ja presentat

En el cas que desitgi aportar nova documentació o una actualització de la ja presentada:

  • si el canvi no és substancial, només afecta a documentació annexa o desitja que el projecte no sigui considerat, pot fer-ho directament enviant un correu electrònic a l’adreça info@oie.caib.es i indicant en l’assumpte la referència del número d’enviament que consta en el justificant d’enviament del projecte a esmenar (ENV/ 000000/2021).
  • si les modificacions són substancials, haurà de complimentar de nou el formulari el formulari i, en aquest cas, només es tendrà en compte la darrera versió presentada.