Presentació de projectes. Sector privat


 

Aquest portal web pretén servir de finestreta única a través de la qual canalitzar la presentació de projectes d'inversió i iniciatives que, en un exercici d'escolta activa i "consulta de mercat", contribueixin a avançar cap a una economia més verda, digital i resilient.

La finalitat d'aquesta finestreta única és recopilar i coordinar les iniciatives d'inversions estratègiques que es plantegen en l'àmbit de les Illes Balears, alhora que tenir constància de la persona responsable o de contacte per part de l'agent promotor —sigui un organisme públic, una empresa, una associació o qualsevol altre subjecte— que preveu presentar un projecte per captar fons del Next Generation EU o per accedir a un altre finançament.

Si tens un projecte d'inversió o iniciativa que creus que pot encaixar amb la visió estratègica de transformació i diversificació del model econòmic de les Illes Balears, presenta'ns-el i t'ajudarem a definir-lo perquè pugui accedir a alguna oportunitat de finançament.

A més, les dades i conclusions que se'n puguin extreure permetran dirigir i/o modular futures convocatòries així com dissenyar estratègies de país, considerant les capacitats i necessitats del teixit productiu i dels potencials destinataris d'aquestes.

No es tracta, per tant, d'un registre de presentació oficial de sol·licituds de finançament ni serveix per a canalitzar directament fons als projectes o proponents.

Es valoraran els projectes estratègics que tenguin un impacte rellevant des del punt de vista econòmic, social i/o mediambiental, sobre tot si són tractors de les prioritats dels fons europeus. Això descarta, per tant, les iniciatives individuals sense caràcter transformador o capacitat tractora i que no estiguin alineades amb les prioritats esmentades. En aquest cas, la recerca de possible finançament s'ha de canalitzar a través d'altres instàncies.

Per això, és recomanable comprovar, amb caràcter previ a la presentació a través d'aquest formulari, la finalitat estratègica del projecte, de la mateixa manera que tenir present el seu caràcter no vinculant.


 

Com fer-nos arribar el teu projecte

Per presentar la teva proposta, has de seguir les passes següents:

  1. Emplena i envia el formulari següent.
  2. Adjunta l'Annex A degudament emplenat.
  3. Al final del procés d'emplenament del formulari, tindràs l’opció d’adjuntar la documentació addicional sobre el projecte que consideris rellevant.
  4. Podràs descarregar-te un justificant amb les dades presentades.


 

Actualització de projecte ja presentat

En el cas que desitgi aportar nova documentació o una actualització de la ja presentada:

  • si el canvi no és substancial, només afecta a documentació annexa o desitja que el projecte no sigui considerat, pot fer-ho directament enviant un correu electrònic a l’adreça info@oie.caib.es i indicant en l’assumpte la referència del número d’enviament que consta en el justificant d’enviament del projecte a esmenar (ENV/ 000000/2021).
  • si les modificacions són substancials, haurà de complimentar de nou el formulari el formulari i, en aquest cas, només es tendrà en compte la darrera versió presentada.