Descarrega't l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030

El 4 d’octubre de 2021 el Consell de Govern ha aprovat el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, previst en l’article 5.1 del Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Estratègia és un full de ruta per respondre als reptes de les Illes Balears, i ha comptat amb la implicació de totes les administracions i dels agents econòmics i socials de les Illes Balears en la seva definició, per tal que sigui un projecte consensuat i àmpliament compartit.

En el marc del que preveu el Decret llei 3/2021 es va constituir una Comissió interinsular, amb representació de tots els consells insulars i de la FELIB, que s’ha reunit en dues ocasions per consensuar el contingut del Pla. La proposta de projectes estratègics amb incidència en el territori de cada illa també s’ha sotmès a una comissió mixta bilateral amb cadascun dels consells insulars.

Per altra banda, la proposta de l'Estratègia ha estat aprovada per la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

L'Estratègia és un document programàtic, de planificació per avançar en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-lo més resilient, més competitiu, més sostenible i més inclusiu i consta de quatre eixos: diversificació econòmica, sostenibilitat, competitivitat i cohesió social, que es despleguen en dotze estratègies que serveixen per acotar i donar concreció als objectius generals i que es desenvolupen en diverses línies d’actuació.

D’acord el Decret llei 3/2021 esmentat, el Pla Estratègic Autonòmic s’ha d’executar per mitjà dels projectes, tant d’iniciativa pública com privada o publicoprivada que siguin declarats estratègics pel Consell de Govern, també a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i que passaran a formar part del Pla Estratègic Autonòmic. El mateix acord ha declarat estratègics una primera relació de projectes que, o bé ja s’han iniciat o bé tenen un notable grau de determinació pel que fa a les actuacions de què es componen, l’import i el seu finançament.

Documents:

Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen(pdf)Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen(pdf)

Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (pdf)Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (pdf)

Relació de projectes declarats estratègics (pdf)Relació de projectes declarats estratègics a efectes del DL 3/2021  (pdf)

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte