Plans i diagnòstics

Una de les primeres funcions de l'OIE va ser la d'elaborar un pla estratègic que defineixi els àmbits concrets en els quals cal centrar l'esforç inversor. En aquesta tasca no es va partir de zero, sinó que es va prendre com a referència els documents diagnòstics i programàtics que ja existien i que són fonamentalment els següents:

A banda d'aquests documents, el pla estratègic també es va suportar en el repositori de projectes recopilats pel Govern des de juliol de 2020 a proposta de les diferents administracions i altres agents implicats en aquest procés col·lectiu de reflexió i prospecció, i anirà incorporant també les propostes d'inversió que es poden presentar a través de la formulari de presentació de propostes disponible en aquesta web.

En la definició de l’estratègia, la primera qüestió que calia abordar va ser concretar quins eren els eixos estratègics que havien d'orientar les inversions que s'impulsaran, les quals, d'una banda, han de contribuir a la recuperació econòmica i social dels efectes de la pandèmia, i de l'altra, han de configurar un nou model que garanteixi la competitivitat i la sostenibilitat de l'economia balear alhora que el benestar de tota la ciutadania de les Illes Balears en les properes dècades i pensant en les properes generacions.

El futur de l'economia balear passa per la transformació i l'aposta per la sostenibilitat del sector turístic alhora que per reduir-ne la dependència i diversificar l'economia, per una empenta decidida per la innovació i l'economia del coneixement, per posar en relleu l'economia de les cures (salut i serveis socials), per la digitalització i per la transició energètica, per la mobilitat elèctrica i la construcció sostenible o per l'agricultura ecològica i l'economia circular.

Nombrosos estudis avalen aquesta diagnosi, que la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet encara més evident. Però cal aterrar aquestes anàlisis estratègiques i, basant-se en el Pacte de reactivació i diversificació de les Illes Balears, en el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya i en el Pla de recuperació per a Europa, concretar quins són els àmbits en els quals s'han de prioritzar les inversions que efectivament es volen finançar amb els fons Next Generation EU o amb altres fonts de finançament.

Per això, cal encertar en la definició dels criteris de selecció per tal que les inversions que es decideixi impulsar s'adeqüin a les línies estratègiques marcades: projectes molt ben pensats, amb capacitat de tracció i que responguin als propòsits que es volen assolir.

A més, és imprescindible que els projectes seleccionats comptin amb un retorn esperable positiu en termes econòmics, socials i/o mediambientals, raó per la qual hauran de ser projectes que prenguin en consideració la rendibilitat econòmica i social en el mitjà i llarg termini i que facilitin la creació de llocs de feina de mitjana i alta qualificació.

El leitmotiv fonamental d'aquestes inversions estratègiques haurà de ser l'augment de la productivitat de l'economia regional, que ha registrat una caiguda pronunciada en les darreres dues dècades i que és la pedra angular per garantir un futur pròsper.