Execució del fons MRR a les Illes Balears

A 30 de juny de 2023 s’han mobilitzat un total de 683,96M € mitjançant la posada en marxa de 328 actuacions d’execució (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes públics i altres instruments).Informe de seguiment dels fons MRR Illes Balears - 31 de maig de 2023 PDF

NOU! Fitxes de l'execució per àrees dels fons MRR Illes Balears - 30 de setembre de 2023  Fulla de Càlcul

NOU! Taula d'execució dels fons MRR per part de l'Administració CAIB - 30 de setembre de 2023  Fulla de Càlcul

Estimació de l’impacte macroeconòmic dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència assignats a les Illes Balears - 31 de desembre de 2022 PDF