Execució del fons MRR a les Illes Balears

En aquesta secció s'informarà de forma periòdica dels imports executats a l'àmbit de les Illes Balears del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 


Data d'actualització: 12 de maig de 2022 


INFORMES D'EXECUCIÓ DELS FONS MRR

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 a 12 de maig de 2022


Resum de l'execució per tipus d'instrument i àmbit d'actuació a 12 de maig de 2022

Instrument d’execució Nombre Import
Convocatòria de subvencions 22 81.017.066,56 €
Licitació de contractes 17 48.925.065,17 €
Altres instruments 11 15.518.475,39 €
Total 50 145.460.607,12 €


Convocatòries de subvencions publicades a 12 de maig de 2022. PDF

Licitacions de contractes publicats a 12 de maig de 2022. PDF

Altres instruments a 12 de maig de 2022. PDF


Execució del Pla de Recuperació i Resiliència a nivell estatal