Execució del fons MRR a les Illes Balears

En aquesta secció s'informarà de forma periòdica dels imports executats a l'àmbit de les Illes Balears del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 


Data d'actualització: 12 de maig de 2022 


INFORMES D'EXECUCIÓ DELS FONS MRR

Informe de seguiment de l’execució del Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 a 12 de maig de 2022


Resum de l'execució per tipus d'instrument i àmbit d'actuació a 12 de maig de 2022

Instrument d’execució Nombre Import
Convocatòria de subvencions 22 81.017.066,56 €
Licitació de contractes 17 48.925.065,17 €
Altres instruments 11 15.518.475,39 €
Total 50 145.460.607,12 €


Convocatòries de subvencions publicades a 12 de maig de 2022. PDF

Licitacions de contractes publicats a 12 de maig de 2022. PDF

Altres instruments a 12 de maig de 2022. PDF


Execució del Pla de Recuperació i Resiliència a nivell estatal

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte