Execució del fons MRR a les Illes Balears

A 30 de novembre de 2022 s’han mobilitzat un total de 336.428.587,64 € mitjançant la posada en marxa de 160 actuacions d’execució (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes públics i altres instruments).