Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 5. Emissió dels permisos d'accés i de connexió.

Nota: aquesta passa es pot fer de manera simultània amb les següents fins a la passa 8, d’autorització administrativa.

Una vegada que el sol·licitant ha acceptat el punt de connexió, les condicions tècniques d’accés i de connexió, les condicions econòmiques de connexió, el gestor i el titular de la xarxa han d’emetre, respectivament, els corresponents permisos d’accés i de connexió.

El gestor de la xarxa ha de notificar a l’interessat els permisos d’accés i de connexió emesos en un termini màxim de vint dies, comptadors des que sigui notificada al gestor de la xarxa l’acceptació del punt de connexió per part del sol·licitant. 

També, en el cas de e-distribución, s'ha de sol·licitar una reunió de llançament a la bústia conexiones.edistribucion@enel.com que es pot fer de manera simultània amb les següents passes.