Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 12. Sol·licitud de verificació dels equips de mesura

1. Accés a la xarxa de transport

Cal consultar la guia que està disponible en l'apartat procediments d'accés, connexió i posada en servei de la secció accés a la xarxa de la pàgina www.ree.es

Qualsevol consulta es pot fer a puestaenservicio@ree.es


2. Accés a la xarxa de distribució

2.1 Una vegada signat el contracte tècnic d'accés (CTA) s’ha de sol·licitar l’alta els transformadors d'intensitat i de tensió al sistema i s'han de seguir les passes següents:

e-distribución:  mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a gestcal_alta_edm@enel.com, al qual cal adjuntar un formulari (obteniu el formulari

Vall de Sóller Energía: mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a nnss@valldesollerenergia.com

Sampol Energía: mitjançant la tramesa d'un correu electrònic a sampolenergia@sampol.com

2.2. Una vegada donats d'alta els equips, s'ha de sol·licitar la inspecció de la instal·lació d'enllaç mitjançant l'enviament a l'empresa distribuïdora, segons correspongui, d'un correu electrònic a:

gesa_fotovoltaicas@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com

<< Passa anterior

Passa següent >>