Torna

FINESTRETA DE TRAMITACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA A PARTIR DE FONS RENOVABLES, COGENERACIÓ I RESIDUS DE MÉS DE 100 kW

Passa 15. Notificació operacional provisional (ION)

1. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de transport

El procediment està indicat a la guia descriptiva del procediment de posada en servei (obteniu el document).

La darrera edició actualitzada d'aquesta guia està disponible en l'apartat procediments d'accés, connexió i posada en servei de la secció accés a la xarxa de la pàgina www.ree.es, i les consultes es poden fer a l'adreça electrònica puestaenservicio@ree.es


2. Instal·lacions amb connexió a la xarxa de distribució

S'ha de trametre al gestor de la xarxa de distribució a l'adreça electrònica conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com, segons correspongui, la informació següent:

a) Per a MGE de potència inferior o igual 450 kW:  el certificat de lectura del gestor de la xarxa de distribució.

Es pot sol·licitar segons correspongui a conexiones.edistribucion@enel.com, nnss@valldesollerenergia.com, sampolenergia@sampol.com

b) Per a MGE de potència superior a 450 kW fins a 1 MW : el certificat de lectura del operador del sistema en l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

c) Per a MGE de potència superior a 1 MW:  l'informe previ d'ION a l'operador del sistema en l'aplicació telemàtica MI ACCESO RED ELECTRICA ESPAÑA.

En cas de consulta a REE es pot enviar un correu electrònic a puestaenservicio@ree.es.

NOTA: el termini màxim durant el qual es pot operar en virtut d'un ION és de vint-i-quatre mesos.

<< Passa anterior Passa següent >>