PREUS DEL BLOC COMÚ:

Imprès model 046 o el resguard d’abonament a l’Agència Tributària de les Illes Balears de les taxes vigents, establertes en la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023. Les taxes dels mòduls són les que s’indiquen en la pàgina web de l’ATIB. En l’apartat 3 del punt segon d’aquest annex es poden consultar les exempcions i bonificacions.

PREUS DEL BLOC ESPECÍFIC:

RESOL_CAT.pdfResolució Preus Bloc específic

ANNEX_3.pdfPreus per modalitats esportives i nivells

El número de compte de les federacions:

Atletisme: ES28-2100-8634-2302-0001-2799

Bàsquet: ES92-2038-3276-8260-0027-9100

Hípica: ES91-2038-3430-9160-0013-1394

Muntanya i Escalada: ES87-2056-0007-8120-2179-1021

Piragúisme: ES62-0049-2992-1721-1411-0008

Vela: ES57-0081-0159-6100-0158-9063