Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

NOVETAT

PREUS DEL BLOC ESPECÍFIC DE LES DIFERENTS MODALITATS ESPORTIVES I Nº COMPTE ON FER L'INGRÉS

MODALITAT

Nivell I

Cicle inicial

Nivell II

Cicle final

Nivell III

Cicle superior

Número compte on fer l'ingrés

ATLETISME 425€ 1400€ ES28-2100-8634-2302-0001-2799

BÀSQUET

450€ 590€

Mallorca

ES37-0487-2019-3920-0000-5524

Menorca

ES35-0487-2084-1120-0000-4943

FUTBOL*

150€ torn matí

525€ torn tarda

150€ torn matí 875€ ES22-2100-0184-6802-0012-2317

HÍPICA

1400€ 1500€ ES31-0487-2185-1620-0000-1563

JUDO

400€ 700€ ES94-0487-2012-1120-0000-4571

MUNTANYA I ESCALADA

760€ 1450€ ES87-2056-0007-8120-2179-1021

VELA

700€ 800€ 800€ ES44-0487-2170-1520-0000-2613

PIRAGÜISME 750€ ES58-0487-2170-1120-0000-5079

* El cost del Bloc específic de futbol, per als ensenyaments de torn en jornada continuada (torn matí), s'haurà d'ingressar al compte de la Federació Balear de Futbol també en un únic ingrés: 300€ (150€ del nivell I més 150€ del nivell II)

Les taxes del bloc comú, complementari i pràctic dels ensenyaments esportius i els casos d'exempcions i bonificacions es poden consultar al BOIB número 3 de dia 7 de gener de 2017 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10599/589586/resolucio-de-la-consellera-d-hisenda-i-administrac) i també al següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Tasas046.aspx