Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Les persones que volen accedir a aquests ensenyaments, i que tenguin alguna formació relacionada amb el món de l'activitat física i l'esport, poden sol·licitar:

Homologació

Acreditant un diploma o certificat espanyol d'entrenador en una modalitat esportiva es pot sol·licitar al Consejo Superior de Deportes (CSD) l'homologació o correspondència formativa.

 

Convalidació

Les persones que acreditin algun dels següents títols oficials poden sol·licitar la convalidació de determinats mòduls:

  • Tècnic en Conducció d'Activitats Físiques i Esportives en el medi natural
  • Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
  • Diplomat especialista en Educació Física
  • Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
  • Grau en Ciències de l'Activitat Física i Esport

Correspondència formativa i validesa

Les persones que acreditin haver realitzat alguna formació esportiva en període transitori pot sol·licitar la correspondència formativa. També es pot sol·licitar correspondència formativa d'alguns mòduls (veure normativa específica de cada modalitat esportiva) en els casos que s'acrediti experiència docent i/o mèrits esportius.

La superació de cada un dels mòduls del bloc comú d'un determinat cicle de qualsevol modalitat esportiva de règim especial tendrà validesa pels ensenyaments del mateix cicle de qualsevol altra modalitat esportiva de règim especial.

 

Exempció total o parcial del bloc/mòdul de formació pràctica

Es pot sol·licitar l'exempció parcial o total del bloc de formació pràctica en  els casos que s'acrediti experiència com entrenador (veure normativa específica de cada modalitat esportiva).